Inworpen restafval raadplegen

Wilt u graag weten hoe vaak u restafval heeft aangeboden? Via de website van Cyclus kunt u eenvoudig uw inworpen raadplegen. Gebruik hiervoor de inlogcode die u heeft ontvangen per brief.

Ga naar www.cyclusnv.nl/mijngegevens om uw inworpen te bekijken.

Brief met inlogcode

In de week van 5 maart 2018 hebben alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk een brief van Cyclus in de bus ontvangen met een eigen inlogcode.

Uw gegevens

De aanbiedgegevens die op de website getoond worden, komen uit de registraties die de software op het inzamelvoertuig of de verzamelcontainer doet. Dus maakt u gebruik van een bechipte minicontainer voor restafval? Dan ziet u online hoe vaak deze container is geleegd. En maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor restafval? Dan ziet u online hoe vaak u een zak in de container heeft gegooid met behulp van uw bechipte afvalpas.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over de inlogcode, het aantal inworpen of een andere vraag? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen op de website van Cyclus.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Cyclus: 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).