Inwonersbijeenkomsten over huisvesting van arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
24 jun 2020
Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wonen en werken veel arbeidsmigranten. De gemeente onderzoekt ‘kaders en oplossingsrichtingen’ hoe zij de huisvesting van deze mensen het beste kan realiseren. De betrokkenheid van inwoners en ondernemers is voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders belangrijk.

In oktober 2019 heeft het college adviesbureau BMC gevraagd om samen met bewoners en bedrijven die kaders en oplossingsrichtingen te bepalen. Er heeft een uitgebreide gespreksronde plaatsgevonden, op basis waarvan een tussentijds rapport is verschenen.

Meepraten

Volgende stap in het project is om de bevindingen uit dit rapport te bespreken met geïnteresseerde inwoners. Dit is helaas enkele maanden vertraagd door de coronaproblematiek. Nu het weer mogelijk is bijeenkomsten te houden, worden drie bijeenkomsten georganiseerd:

  • maandag 13 juli in Custwijc, Laageind 1, Driebruggen
  • dinsdag 14 juli in Zalencentrum de Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk
  • woensdag 15 juli in het Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven

Deze bijeenkomsten starten om 20.00 uur en zijn rond 21.30 uur afgelopen. De zalen zijn een half uur van te voren open.

Commissie

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten wordt een commissie samengesteld uit inwoners en ondernemers om op basis van alle input samen met BMC de gewenste kaders en oplossingsrichtingen te formuleren. Een ieder die in deze commissie zitting wil nemen, kan zich aanmelden via onderstaande gegevens.

Inschrijven verplicht

In verband met corona is het noodzakelijk om u vooraf voor één van de bijeenkomsten in te schrijven. Inschrijven kan bij Sabina van Zetten (projectsecretaris van BMC) via e-mail: sabina.van.zetten@bmc.nl. Eventuele nadere informatie kunt u telefonisch bij haar opvragen: 06-14961915.

Het proces rondom de arbeidsmigranten en de communicatie die daarmee samenhangt is door de gemeente volledig in handen gelegd van BMC. Opmerkingen n.a.v. de berichtgeving worden ter kennisname gedeeld met het bureau.