Inloopavond Weideveld woensdag 2 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur

Publicatiedatum: 
24 sep 2019
Op woensdag 2 oktober 2019 bent u van harte uitgenodigd om tussen 19.30 uur en 21.00 uur langs te komen in Bodegraven om het uitwerkingsplan van het plan Weideveld in te zien en hierover vragen stellen.

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op woonveld 3. Het geldende bestemmingsplan bevat een globale woonbestemming. In dit uitwerkingsplan is de woonbestemming concreter uitgewerkt op basis waarvan wel gebouwd mag worden. Hierin zijn onder andere de exacte locaties van de woningen (met behulp van bouwvlakken) aangegeven en zijn de bouwregels over bijvoorbeeld maatvoeringen, zoals goot- en bouwhoogte, uitgewerkt.

Het uitwerkingsplan maakt de invulling van het gebied in het zuidwesten van het plan Weideveld mogelijk. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Broekveldselaan en aan de zuidzijde door de Weideveldselaan. De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door de bestaande woningen aan de straat Penningkruid. De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door het nog onbebouwde plandeel deelplan 6.

Met dit uitwerkingsplan kunnen aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het bouwen van woningen worden verleend.

Inloopavond

Graag stellen wij u in de gelegenheid om het uitwerkingsplan tijdens een inloopavond in te zien en eventuele vragen te stellen. De inloopavond is van 19:30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Bodegraven.

Plan ter inzage

Van donderdag 19 september 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 ligt het ontwerp uitwerkingsplan ‘Weideveld, Deelplan 3B’ voor iedereen ter inzage. Deze terinzagelegging is 18 september kenbaar gemaakt in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk en op de website van de gemeente.