Inge Nieuwenhuizen - wethouder (VVD)

Inge Nieuwenhuizen foto stephan van leiden sept21

Onderwerpen
 

 • Economische Zaken in ruime zin
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Citymarketing
 • Werk en inkomen, zoals Participatiewet en armoedebeleid
 • Duurzaam ondernemen
   

Dorps- en Wijkwethouder

Reeuwijk-Brug

Nevenfuncties 


Ambtshalve en onbezoldigde functies:

 • Lid bestuur Fermwerk (dagelijks bestuur en algemeen bestuur). Tevens benoeming als lid van de Raad van Toezicht in bijbehorende stichting De Wissel.
 • Bestuurslid VVD Regio Zuid-Holland
 • Lid bestuur Ontwikkelingsmaatschappij Rijnhoek CV
 • Lid bestuur GEM Rijnhoek BV
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer
 • Lid Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Economie-Onderwijs-Arbeidsmarkt / Triple Heli
 • Aandeelhouder Ontwikkelingsmaatschappij Rijnhoek (OMR) (namens gemeente Bodegraven-Reeuwijk)