Informatieavond nieuw peilbesluit Lange Weide op 18 april

Publicatiedatum: 
11 apr 2018
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het peilbesluit voor het (afvoer)gebied de Lange Weide nabij Driebruggen herzien. Het gaat om alle percelen in de peilgebieden de Weijpoortse polder, polder Lange Weide en de Negenviertel, tussen de Enkele en Dubbele Wiericke. Het waterschap gaat graag met u in gesprek op woensdagavond 18 april 2018, om 20:00 uur in Dorpshuis Custwijc, Laageind 1 te Driebruggen (zaal open om 19:45 uur).

Het waterschap organiseert dan een informatieavond voor het (agrarisch) peilgebied rondom Driebruggen, de hoogwatervoorzieningen van het Laageind, Hoogeind en de kern van Driebruggen. Als u hier grond in bezit heeft, bent van harte welkom.

Aandachtspunten in kaart brengen

De avond is vooral bedoeld om gezamenlijk de aandachtspunten in het gebied in kaart te brengen. Na een presentatie over het hoe en waarom van het peilbesluit is er volop gelegenheid om met mensen van het waterschap in gesprek te gaan. Ook geeft het agrarisch collectief een toelichting op het project Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide.

Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide

Het agrarisch collectief, ANV Lange Ruige Weide, is een initiatief gestart om in het peilgebied de veenbodemdaling te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Het verminderen van de bodemdaling kan met behulp van onderwaterdrainage, ook wel infiltratiebuizen genoemd. Met behulp van onderwaterdrainage wordt water in een droge periode in de ondergrond geïnfiltreerd. Hierdoor neemt de oxidatie van het veen af. In totaal doen er 28 landeigenaren mee met het project en wordt er op ruim 300 ha onderwaterdrainage aangelegd. Hiermee is het een uniek project in Nederland! Onderwaterdrainage kan gestimuleerd worden met een bepaald type peilbeheer. Meer weten? Op de avond geven het agrarisch collectief en het waterschap een toelichting op dit project.

Meer weten?

Op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt u meer informatie. U vindt daar bijvoorbeeld ook een kaart met peilgebieden Lange Weide.