Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard

Publicatiedatum: 
3 apr 2020
De Rotterdamse rechtbank heeft vandaag het faillissement uitgesproken van het Hulpmiddelencentrum (HMC). Het hulpmiddelencentrum is een organisatie die hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen) regelt voor mensen die daar recht op hebben, bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt gebruik van de diensten van HMC. De komende periode zal HMC, ondanks het faillissement, de dienstverlening blijven voortzetten. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk was door HMC tijdig geïnformeerd over het faillissement.

Wethouder Kees Oskam: “De gemeente houdt continu contact met het Hulpmiddelencentrum. Samen met het Hulpmiddelencentrum en de andere gemeenten in Midden-Holland werken we aan een goede overgang van de dienstverlening. Inwoners die gebruik maken van de middelen van het Hulpmiddelencentrum moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement.”

HMC blijft voorlopig haar dienstverlening voortzetten. In die periode wordt gewerkt aan de soepele overgang naar andere dienstverleners. Het uitgangspunt hierbij is dat de hulpmiddelen die op dit moment in het bezit zijn van cliënten daar mogen blijven staan.

Het Hulpmiddelencentrum is één van de vier bedrijven waarmee de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een contract heeft. Er blijven dus nu nog drie bedrijven over die hulpmiddelen kunnen leveren.

Als het goed is zal HMC zelf contact leggen met mensen die hulpmiddelen van HMC in bruikleen hebben gekregen. Mochten inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toch hinder ondervinden van deze ontwikkeling dan kunnen zij zich altijd melden bij het sociaal team van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het faillissement is overigens niet het gevolg van de corona crisis.