Hulp en ondersteuning aanvragen

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, probeert u dit eerst zelf te regelen. Lukt het u niet (volledig) om zelf voor hulp te zorgen? Dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Hulp en ondersteuning thuis (Wmo) aanvragen

Ervaart u problemen op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Het sociaal team kan u daarbij helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bieden van begeleiding in de thuissituatie, dagbesteding, huishoudelijke hulp maar bijvoorbeeld ook een vervoersvoorziening (zoals bijvoorbeeld een scootmobiel), een woonvoorziening (zoals een douchestoel of een tillift) of een woonaanpassing (zoals een traplift of aanpassing van de badkamer).

Nu aanvragen

Wanneer u een melding Wmo heeft gedaan, versturen wij u dezelfde week nog een ontvangstbevestiging per post. Heeft u nog vragen? Laat dan een terugbelverzoek achter bij het Sociaal Team op telefoonnummer 0172 - 769 218.


Wat doet de medewerker van het sociaal team?

  • De medewerker van het sociaal team bespreekt samen met u wat uw behoefte is en wat u zelf kunt, eventueel met hulp van kinderen, familie, buren of vrijwilligers. Afhankelijk van uw hulpvraag kan het ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een organisatie die u verder kan helpen.
  • De medewerker komt bij u op huisbezoek voor het gesprek. Vindt u het fijner om op een andere locatie af te spreken? Geef dit dan aan als u contact met ons opneemt.
  • Twee mensen horen en onthouden meer dan één. U kunt iemand die goed op de hoogte is van uw situatie vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Eigen bijdrage

Voor een aantal voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld bij:

  • Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Hulp bij uw huishouden
  • Vervoersvoorzieningen die in bruikleen worden gegeven (zoals een scootmobiel)
  • Woonvoorzieningen die in bruikleen worden gegeven (bijvoorbeeld een tillift) of die uw eigendom worden (zoals een douchestoel)
  • Woonaanpassingen (zoals een traplift of een aanpassing in uw badkamer).

Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt onder andere rekening gehouden met uw (gezins)inkomen, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Hulp nodig bij uw hulp of zorgvraag?

Heeft u als inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een gesprek met Ferm Werk of het Sociaal Team? En heeft u behoefte aan ondersteuning/bijstand tijdens dit gesprek? Dan kunt u een familielid, vriend(in) of iemand van de kerk meenemen. Ook is het mogelijk u te laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt bij het verduidelijken van uw vraag, de aanvraag bij de juiste instantie neerlegt en samen met u het gesprek aangaat met de juiste instanties.

De cliëntondersteunder helpt u graag

De cliëntondersteuning biedt onafhankelijke en gratis hulp. De hulp wordt geboden door opgeleide onafhankelijke adviseurs, die u bijstaan bij bijvoorbeeld het vinden van de juiste zorgaanbieder, het aanvragen van een voorziening of tijdens een gesprek met medewerkers van het sociaal team. Zij geven u informatie en advies op alle leefgebieden (zorg, jeugdhulp, wonen, welzijn, onderwijs en werk & inkomen). 

Wilt u gebruikmaken van cliëntondersteuning?

Wilt u als inwoner van de gemeente gebruikmaken van deze dienstverlening? Dan kunt u terecht bij belangenorganisatie Stichting KernKracht of Stichting MEE Midden-Holland.

Stichting KernKracht
Tielweg 3
2803 PK Gouda
T (0182) 54 98 13
E stipgouda@kernkracht.nl
W www.kernkracht.nl

MEE Midden-Holland
Tielweg 3
2803 PK Gouda 
T (0182) 52 03 33
E servicebureau@meemh.nl
W www.meemh.nl

Hulp bij relatieproblemen

Heeft u problemen in de relationele sfeer? Weet u niet of u moet samenblijven of uit elkaar gaan? Wilt u weten waar de spanning vandaan komt en hoe u samen met uw partner hiermee aan de slag kunt gaan? Heeft u behoefte aan praktische tips? Of hulp nodig bij regelzaken? Of zoekt u simpelweg een luisterend oor? Dan kunt u terecht bij Varos.

Waar helpt Varos bij?

De vrijwilligers van Varos staan naast u en denken met u mee wanneer uw relatie onder spanning staat. Zij houden het hoofd koel wanneer de emotie ervoor zorgt dat u zelf niet meer weet hoe u verder moet. Zij herkennen en erkennen de scherpe kanten van de spanning en ze helpen bij het aanpakken van de situatie.

Aandacht voor kinderen

De vrijwilligers van Varos hebben extra aandacht voor uw kinderen. De vrijwilligers weten welke impact conflicten tussen ouders kunnen hebben op kinderen. Zij helpen voorkomen dat de kinderen onderdeel worden van het conflict en het gevoel krijgen dat zij een kant moeten kiezen.

Contact

Neem voor een oriënterend gesprek, een luisterend oor of een objectief advies contact op met het Sociaal Team of via een contactpersoon van een deelnemende vereniging of kerk bij u in de buurt.

U kunt de hulp van Varos inschakelen via het Sociaal Team. Stuur een e-mail via sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 0172-769 218.

Een vraag aan Varos kan worden gesteld door zowel de betrokkenen zelf als door mensen om hen heen. Aanmelden bij Varos kan alleen door de betrokkenen zelf worden gedaan. Privacy vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben alle vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring getekend.