Huishoudelijke Hulp Toelage

De Huishoudelijke Hulp Toelage is een (tijdelijke) financiële stimulans vanuit de rijksoverheid. Het doel hiervan is om de gevolgen van de bezuinigingen op de hulp bij het huishouden te verzachten. Ook dit jaar kunt u weer gebruikmaken van deze regeling tegen een betaling van € 7,50 per uur.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor gebruik van de regeling als u hulp bij het huishouden ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of als u mantelzorger bent.

Hoe werkt de toelage?

U betaalt €7,50,- per uur voor huishoudelijke hulp-uren. De gemeente legt hier € 15,30 per uur bij, omdat de kostprijs in totaal € 22,80 per uur is. De betreffende €7,50,- betaalt u rechtstreeks aan de gekozen deelnemende zorgaanbieder (1).

Voor de Huishoudelijke Hulp Toelage geldt ‘op is op’. Wanneer het beschikbare budget bij de gemeente op is, dan is er geen beroep op de regeling mogelijk. U ontvangt hierover van tevoren een bericht van de gemeente.

Mantelzorgers

Wanneer u mantelzorger bent, kunt u ook gebruik maken van de regeling. Voorwaarde is dat u geregisteerd staat als mantelzorger. Het maakt vervolgens niet uit of u de huishoudelijke hulp inzet op uw eigen adres of op het adres waarop u mantelzorg verleent. Het adres moet wel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk liggen.

Registreren als mantelzorgers

U kunt zich op verschillende manieren registreren:

 

 

[1] Agathos,  Privazorg,  Thuiszorg INIS, Vierstroom Hulp Thuis, Zonzorg