Hoe verder met dossier huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
21 feb 2019
Het college van burgemeester en wethouders wil graag verder in gesprek met de gemeenteraad over het vervolg van de huisvesting van arbeidsmigranten. In dat gesprek staan vragen over de opgave en oplossingsrichting centraal. Doel is om draagvlak te creëren door samen een gedegen en gedeeld beeld bij feiten en belangen te krijgen.

Procesvoorstel

Hiertoe heeft het college van B en W een procesvoorstel geagendeerd. Het voorstel is een reactie op de motie van 14 november 2018, waarin de gemeenteraad het college heeft opgeroepen om binnen vier maanden een beleidsnotitie op te stellen met kaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het procesvoorstel is te raadplegen in het online Raadsinformatiesysteem.

‘Meer draagvlak’

Het college stelt de raad voor om meer tijd te nemen voor het vaststellen van de kaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder meer aanvullend onderzoek en verdere gesprekken met alle partijen zijn onderdeel van het nieuwe proces dat het college wil doorlopen.

Wethouder Dirk-Jan Knol van Wonen: “We schatten in dat deze route meer draagvlak tot stand brengt. Niet alleen voor de oplossingsrichting en aanpak, maar ook voor de kaders die de gemeenteraad heeft gevraagd.”