Herinrichting Nieuwerbrug

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat in 2019 de hoofdstraten van Nieuwerbrug herinrichten: de Korte Waarder, Hoge Rijndijk, Graaf Florisweg, Bruggemeesterstraat en (een deel van) Weijpoort. Voorafgaand daaraan vervangt Oasen (via BAM) de waterleidingen.

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!

De werkzaamheden zijn begonnen: in opdracht van Oasen vervangt BAM de waterleiding in de Korte Waarder, Hoge Rijndijk en Graaf Florisweg. De komende maanden zullen zij stap voor stap door de straten gaan om een nieuwe waterleiding te plaatsen.

De wegen blijven zo veel mogelijk open, houdt u echter ook rekening met overlast en minder goede bereikbaarheid.

De gemeente is de komende jaren flink aan het werk in Nieuwerbrug. Niet alleen de hoofdwegen worden via het Basisplan aangepakt. Op onderstaande kaart ziet u de plannen en ontwikkelingen voor de komende jaren.

pdf Overzichtskaart werkzaamheden Nieuwerbrug (PDF, 603.76 KB)

Waarom doen we dit?

Het WIN (Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug) heeft een dorpsvisie opgesteld over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid, het tegengaan van verloedering (kwaliteitsimpuls), behoud van dorpskarakter en -samenhang en de aanpak van sluip- en vrachtverkeer door het dorp.

Definitief basisplan

Vanaf begin 2018 zijn er verschillende sessies geweest met het WIN om gezamenlijk een concept basisplan te ontwikkelen. Dit concept basisplan is bij de inwonersavond op 11 juli 2018 gepresenteerd aan het gehele dorp en daar goed ontvangen. Op 6 december is de tweede  inwonersavond gehouden en is de uitwerking van het plan gepresenteerd en besproken. Op 5 maart 2019 is het basisplan vastgesteld door het college van B&W.

pdf Basisplan Nieuwerbrug (PDF, 3.3 MB)

Wat gaan we doen?


Verbeteren samenhang en dorpskarakter

Het gebied rond de brug krijgt een centrumuitstraling met o.a. klinkers, groen en klassieke lichtmasten om het dorpskarakter te vergroten. De andere hoofdwegen in het dorp worden op een eenduidige manier ingericht zodat alle wegen samen een geheel vormen.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Door het gebruik van klinkerplateau’s, klinkers en wegversmallingen met hagen willen we de verkeersveiligheid verhogen. Niet alleen voor autoverkeer maar voornamelijk voor fietsers en voetgangers. Het verbeteren van het doorgaande voetpad langs de Korte Waarder wordt als positief gewaardeerd.

Verbeteren parkeren

De parkeerdruk is groot en er is behoefte aan meer parkeerplaatsen. Met name in de driehoek Korte Waarder, Hoge Rijndijk en Graaf Florisweg is het parkeren problematisch. Voor het parkeren bij de Hoge Rijndijk zoeken we naar passende maatregelen. Als algemene oplossing voor het parkeren kijken we naar de locatie  waar voorheen smederij Francken in bedrijf was.

Tweede inloopavond goed bezocht

Ruim honderd belangstellenden kwamen op 6 december naar het Wierickehuis voor de tweede inwonersavond over het basisplan herinrichting Nieuwerbrug. Tijdens de eerste avond in juli was ruimte om mee te praten over de algehele principes van het plan. Zoals hoe verkeersveiligheid en snelheid van verkeer aangepakt moet worden. De avond van 6 december ging meer in detail over de inrichting per straat.

Veel bewoners zijn positief over de plannen. Voor het ontwerp zijn er bewoners die zich zorgen maken of de 14 extra parkeerplaatsen in het plan voldoende zijn om de parkeerproblematiek aan te pakken. Sommigen zien liever extra parkeren op andere plekken. Anderen hebben veel vertrouwen in de aanpak. Daarnaast blijft sluipverkeer en snelheid aanpakken en handhaven een belangrijk onderwerp. Enkele mensen hebben zorgen geüit over trillingen en aangegeven dat ze een trilling meting willen laten doen. Andere opmerkingen gaan over aandacht voor schade door vrachtauto’s en over specifieke zaken bij mensen voor de deur. De gemeente gaat de komende periode trillingen meten bij bestaande woningen en de plannen verder technisch uitwerken.

pdf Presentatie Basisplan Nieuwerbrug 6 december 2018 (PDF, 7.05 MB)

 

pdf Verslag bewonersavond Nieuwerbrug 11 juli 2018 (PDF, 748.51 KB)

 

 

Bewonersavond op 11 juli 2018

Waar kan ik mijn vragen stellen of klachten melden?

Heeft u als inwoner tips en/of vragen? Neemt u dan gerust contact op met N. Edelenbosch (projectleider Basisplan Nieuwerbrug) via 0172-522 522.