Herinrichting Nieuwerbrug

In Nieuwerbrug werken we aan een vernieuwd kloppend hart van het dorp en daarmee versterken we de authentieke sfeer en het dorpskarakter. Ook zijn de werkzaamheden bedoeld om Nieuwerbrug toekomstbestendiger te maken. Daarnaast vinden op een aantal locaties (woning)bouwactiviteiten plaats.

Op deze overzichtskaart kunt u zien waar en wanneer wij aan het werk zijn. De kaart wordt ieder kwartaal aangepast. Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele situatie.

Klik op de kaart voor een grotere weergave.

 


De wegen blijven zo veel mogelijk open, houdt u echter ook rekening met overlast en minder goede bereikbaarheid.

Werkzaamheden Nieuwerbrug

De afgelopen weken is de aannemer druk bezig geweest met de afronding van de Bruggemeestersstraat. De nieuwe rode klinkers benadrukken het dorpse karakter.

De glascontainer op de hoek van Bruggemeestersstraat / Weijland is verwijderd. Hier komt een groenperk.

Op het Wierickeplein is het groen al aangeplant.

De weg bij de brug aan de Weijpoort is geasfalteerd en sinds 7 mei weer open voor verkeer.

De bochtstralen grenzend aan de Graaf Florisweg worden aangepast, zodat de bochten door groot verkeer ook goed te nemen zijn.

[foto’s Bruggemeesterstraat en Weijpoort]

Graaf Florisweg 

Na de herinrichting in Nieuwerbrug geeft het verkeer meer trillingen op deGraaf Florisweg, tussen de Bruggemeesterstraat en de Hoge Rijndijk. Om overlast en schade aan de woningen te voorkomen, neemt de gemeente de fundering van de rijbaan nog eens onderhanden.Bij deze herstelwerkzaamheden haalt de aannemer eerst de verhardingover de rijbaan weg. Plaatselijk wordt de volledige fundering verwijderden opnieuw uitgevuld. Daarna wordt de rijbaan weer dicht gestraat. De verwachting is dat dit van 19 tot en met 30 april duurt. De weg is dan afgesloten voor verkeer.De gemeente weet dat dit herstel extra overlast geeft. Samen met de aannemer doen we ons best om de werkzaamheden soepel te laten verlopen,zodat de weg snel weer open kan.

Verkeersremmers

Afgelopen tijd waren er veel meldingen dat er te hard wordt gereden door de bebouwde kom van Nieuwerbrug. Daarom komen er extra snelheidsbeperkende maatregelen op de Weijpoort, de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. Die worden in dezelfde periode geplaatst als bovenstaande werkzaamheden

Planning

Aannemingsbedrijf Van der Meer heeft van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk opdracht gekregen voor het uitvoeren van de werkzaamheden ‘’Herinrichting Nieuwerbrug” binnen de bebouwde kom. Dit houdt in dat wij van november 2019 t/m oktober 2020 diverse werkzaamheden uitvoeren in Nieuwerbrug. In hoofdlijnen bestaande uit:
- het opbreken van bestaande elementen verharding;
- het opbreken en frezen van bestaand asfalt;
- het opbreken van bestaand groen;
- het aanbrengen van elementen verharding en nieuw asfalt;
- het verrichten van grondwerkzaamheden.

Wat betekent dit voor u?

Om de bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen en overlast te beperken is het werk in stukken geknipt. Per deel worden aanwonenden geïnformeerd over het werk. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg en/of trottoir mogelijk deels of geheel afgesloten. Houdt u er rekening mee dat gedurende verschillende periodes doorgaand verkeer niet mogelijk is over de Korte Waarder.

pdf Bewonersbrief asfalteren Korte Waarder (PDF, 149.49 KB)

Voor eventuele vragen of andere zaken kunt u terecht bij de aannemer via het emailadres: nieuwerbrug@vdmbv.com. Vanwege het heersende Corona-virus is het wekelijkse inloopspreekuur op woensdag tot nader order opgeschort. Via de BouwApp blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van het project “Reconstructie Nieuwerbrug”.

Waarom doen we dit?

Het WIN (Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug) heeft een dorpsvisie opgesteld over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid, het tegengaan van verloedering (kwaliteitsimpuls), behoud van dorpskarakter en -samenhang en de aanpak van sluip- en vrachtverkeer door het dorp.

Definitief basisplan

Vanaf begin 2018 zijn er verschillende sessies geweest met het WIN om gezamenlijk een concept basisplan te ontwikkelen. Dit concept basisplan is bij de inwonersavond op 11 juli 2018 gepresenteerd aan het gehele dorp en daar goed ontvangen. Op 6 december is de tweede  inwonersavond gehouden en is de uitwerking van het plan gepresenteerd en besproken. Op 5 maart 2019 is het basisplan vastgesteld door het college van B&W.

pdf Basisplan Nieuwerbrug (PDF, 3.3 MB) pdf Themapagina week 8 /2020 (PDF, 4.99 MB)

Meer informatie

Heeft u als inwoner tips en/of vragen? Neemt u dan gerust contact op met E. van Bijsterveld (projectleider Basisplan Nieuwerbrug) via 0172-522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.