Herinrichting Nieuwerbrug

In Nieuwerbrug werken we aan een vernieuwd kloppend hart van het dorp en daarmee versterken we de authentieke sfeer en het dorpskarakter. Ook zijn de werkzaamheden bedoeld om Nieuwerbrug toekomstbestendiger te maken. Daarnaast vinden op een aantal locaties (woning)bouwactiviteiten plaats.

Op deze overzichtskaart kunt u zien waar en wanneer wij aan het werk zijn. De kaart wordt ieder kwartaal aangepast. Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele situatie.

Klik op de kaart voor een grotere weergave.

 


De wegen blijven zo veel mogelijk open, houdt u echter ook rekening met overlast en minder goede bereikbaarheid.

Werkzaamheden Nieuwerbrug

De afgelopen weken is de aannemer druk bezig geweest met de afronding van de Bruggemeestersstraat. De nieuwe rode klinkers benadrukken het dorpse karakter.

De glascontainer op de hoek van Bruggemeestersstraat / Weijland is verwijderd. Hier komt een groenperk.

Op het Wierickeplein is het groen al aangeplant.

De weg bij de brug aan de Weijpoort is geasfalteerd en sinds 7 mei weer open voor verkeer.

De bochtstralen grenzend aan de Graaf Florisweg worden aangepast, zodat de bochten door groot verkeer ook goed te nemen zijn.

[foto’s Bruggemeesterstraat en Weijpoort]

Graaf Florisweg afgesloten

Van 11 mei t/m 5 juni 2020 wordt er gewerkt aan de Graaf Florisweg. Het werkgebied is vanaf het kruispunt Graaf Albrechtstraat – Graaf Florisweg tot het kruispunt Graaf Florisweg – Hoge Rijndijk. De werkzaamheden bestaan uit het zagen en opbreken asfalt, het aanbrengen betonnen afscheidingen en bestrating. Gedurende de werkzaamheden is doorgaand verkeer via de Graaf Florisweg niet mogelijk. De toegankelijkheid van woningen en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. Via de Graaf Albrechtstraat kunnen de Weijpoort en Korte Waarder bereikt worden.

De eerste twee weken zal ook de Bruggemeesterstraat afgesloten zijn voor verkeer. Buiten werktijd is de tolbrug wel toegankelijk voor voetgangers (met eventueel de fiets aan de hand). Tijdens de werkzaamheden is parkeren beperkt mogelijk. Door middel van bebording en afzettingen wordt aangegeven waar extra parkeerplekken beschikbaar zijn. In de periode dat de straat is opgebroken, kunt u gewoon uw huisvuil kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse afvalcontainers, zoals u gewent bent.

Voor eventuele vragen of andere zaken kunt u terecht bij de aannemer via het emailadres: nieuwerbrug@vdmbv.com. Vanwege het heersende Corona-virus is het wekelijkse inloopspreekuur op woensdag tot nader order opgeschort. Via de BouwApp blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van het project “Reconstructie Nieuwerbrug”.

Waarom doen we dit?

Het WIN (Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug) heeft een dorpsvisie opgesteld over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid, het tegengaan van verloedering (kwaliteitsimpuls), behoud van dorpskarakter en -samenhang en de aanpak van sluip- en vrachtverkeer door het dorp.

Definitief basisplan

Vanaf begin 2018 zijn er verschillende sessies geweest met het WIN om gezamenlijk een concept basisplan te ontwikkelen. Dit concept basisplan is bij de inwonersavond op 11 juli 2018 gepresenteerd aan het gehele dorp en daar goed ontvangen. Op 6 december is de tweede  inwonersavond gehouden en is de uitwerking van het plan gepresenteerd en besproken. Op 5 maart 2019 is het basisplan vastgesteld door het college van B&W.

pdf Basisplan Nieuwerbrug (PDF, 3.3 MB) pdf Themapagina week 8 /2020 (PDF, 4.99 MB)

Meer informatie

Heeft u als inwoner tips en/of vragen? Neemt u dan gerust contact op met G. Colon (projectleider Basisplan Nieuwerbrug) via 0172-522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.