Herinrichting Kerkweg – Groendijck – Custwijc

Begin dit jaar zijn de werkzaamheden bij Custwijc afgerond. Het plein is voorzien van nieuwe bestrating en ook het eerste groen is aangeplant. Sinds 3 januari 2020 is Günter Colon de nieuwe projectleider en opvolger van Nathan Edelenbosch voor het project Kerkweg. Gilbert Both is de contactpersoon tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Planning

De komende maanden werken we het ontwerp technisch uit en bepalen we welke aannemer het werk uit gaat voeren. De gemeente Oudewater gaat tijdens de zomervakantie een deel van de Joh. J. Vierbergenweg herinrichten. Dit heeft dit grote invloed op de bereikbaarheid van Driebruggen en omgeving. Om de bereikbaarheid van Driebruggen te garanderen, hebben we besloten na de bouwvak 2020 (augustus / september) te beginnen met de uitvoering van de Kerkweg. Het werk neemt ongeveer 12 maanden in beslag. De planning vindt u hier

pdf Planning Kerkweg-Driebruggen (PDF, 188.15 KB)


Inrichtingsplan

In het ontwerp van de Kerkweg en De Groendijck is een verdiepingsslag gemaakt. Het definitief ontwerp vindt u hier

pdf presentatietekening deel 1 Kerkweg (PDF, 677.78 KB) pdf presentatietekening deel 2 de Groendijck (PDF, 701.72 KB)


Groenplan

In het ontwerp zijn groenvakken opgenomen. Waar de groenvakken komen vindt u hier

pdf groenplan deel 1 (PDF, 496.15 KB) pdf groenplan deel 2 (PDF, 545.19 KB)


Enquête ondernemers

Om de bereikbaarheid en het transport van goederen voor de bedrijven in en om Driebruggen zoveel mogelijk te garanderen heeft de gemeente op 6 juni 2019 een inloopavond georganiseerd voor ondernemers om hun belangen kenbaar te maken. De opkomst was helaas gering.  Om uw belang mee te kunnen wegen bij het opstellen van een omleidingsplan verzoeken wij u de online vragenlijst in te vullen. U kunt aangeven of uw bedrijf binnen Driebruggen ligt en of u afhankelijk bent van de Kerkweg, Hoogeind of Laageind voor toestroom van goederen. Met deze gegevens krijgt de gemeente inzicht in de individuele behoeften/situatie en kunnen er persoonlijk afspraken gemaakt worden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Driebruggen bereikbaar blijft.

De vragenlijst is tot en met 1 juni 2020 beschikbaar op de website:


Informatiebrief

Op 8 mei is een informatiebrief aan inwoners en bedrijven van Driebruggen verzonden. Deze vindt u hier

pdf informatiebrief aan bewoners en bedrijven 8 mei 2020 (PDF, 73.26 KB)


Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met de heer G. Colon, bereikbaar telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

De voortgang van dit project wordt bijgehouden op deze pagina medio juni en augustus 2020.