Herinrichting Kerkweg – Groendijck

De Kerkweg en de Groendijck in Driebruggen worden van half mei 2021 tot de zomer van 2022 flink aangepakt. De straten worden opgehoogd, kabels en leidingen worden vervangen en de inrichting van de weg wordt vernieuwd.

Informatieavond 10 mei

Op 10 mei 2021 was er een digitale informatieavond voor betrokkenen uit Driebruggen en omstreken. Aannemer Scherrenberg lichtte de planning en de fasering van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Kerkweg en De Groendijck toe. U kunt de presentatie, die een klein uurtje in beslag neemt, terugkijken:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (connectedviews.nl)

Drie fasen

Het werk wordt uitgevoerd in drie fasen. Fase 1 start half mei. De Kerkweg en De Groendijck worden opgehoogd en de Kerkweg wordt voorzien van nieuwe riolering. Er wordt opnieuw geasfalteerd. Eind juli is fase 1 afgerond.

In fase 2, die start na de bouwvakvakantie, is het de beurt aan instanties zoals Stedin en Oasen. Zij werken aan kabels en leidingen die onder de trottoirs liggen.

Half april 2022 start fase 3: dan wordt het traject afgerond. Het definitieve wegdek wordt aangebracht, de straat wordt netjes ingericht en de definitieve coating komt er op. In de zomer van 2022 wordt alles netjes opgeleverd.

Omleidingsroute

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroute loopt globaal vanaf de A12 van Waarder via Papekop en Hogebrug over het Hoog- en Laageind weer terug naar de A12. Om de smalle wegen en de overige weggebruikers te ontzien, hebben de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Oudewater voor het autoverkeer een éénrichtingsroute afgesproken.

Dit is vooral van belang voor het vele zwaar verkeer naar en van de bedrijven in en bij Driebruggen. Bestemmingsverkeer van inwoners van Driebruggen blijft mogelijk, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid.

omleidingsroute Driebruggenpdf omleidingsroute tijdens werkzaamheden Driebruggen (PDF, 168.01 KB)

Ophogen straat

De Kerkweg is in de loop der jaren op bepaalde plekken behoorlijk verzakt. De weg zal op enkele plekken tot circa 50 cm wordt opgehoogd. Dat heeft ook gevolgen voor de aanliggende tuinen. De aannemer zorgt ervoor dat de tuin over een breedte van 1 meter naast de weg wordt aangevuld met zand of grond. Als de tuin ook wordt opgehoogd, sluit de aannemer daar netjes op aan, anders wordt het hellend afgewerkt. Bij de zijstraten wordt het eventuele hoogteverschil geleidelijk uitgevlakt en worden trottoirkolken zo nodig verplaatst.

Extra bomen

In het licht van ‘meer groen in de woonomgeving’ en maatregelen in het kader van de klimaatverandering, bekijkt de gemeente of zij inwoners van de Kerkweg bomen kunnen aanbieden om in hun tuin te planten. In de straat passen geen bomen vanwege de aanwezige kabels en leidingen, maar een groener karakter krijg je ook als er meer bomen in de tuinen staan. De gemeente bespreekt met inwoners en Dorpsteam of daar interesse voor is.

Inrichtingsplan

Het definitief ontwerp van de Kerkweg en De Groendijck vindt u hier:

pdf presentatie deel 1 Kerkweg, 5mrt21 (PDF, 814.79 KB) pdf presentatie deel 2 De Groendijck 5mrt21 (PDF, 846.85 KB)

Groenplan

In het ontwerp zijn groenvakken opgenomen:

pdf groenplan deel 1 (PDF, 496.15 KB) pdf groenplan deel 2 (PDF, 545.19 KB)

pdf groenplan deel 2 (PDF, 545.19 KB)

pdf Bewonersbrief 5 mei 2021 (PDF, 72.42 KB)

Meer informatie

Scherrenberg BV is de aannemer die het werk uitvoert. Voor actuele informatie over de lopende werkzaamheden kunt u contact opnemen met hun omgevingsmanager Daniël Sewnarain. Hij is bereikbaar via 06-83966327 of via daniel@scherrenberg.com.

Voor meer informatie over het project kunt u ook terecht bij de projectleiders Elmar van Bijsterveld en Stephan Verburg van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0172 522 522 of via  info@bodegraven-reeuwijk.nl.