Herbenoeming Dorpsbouwmeester

Publicatiedatum: 
2 jul 2020
Op 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk de dorpsbouwmeester M.R. Oosterhuis herbenoemd voor een periode van 3 jaar of totdat de Omgevingswet in werking treedt. De dorpsbouwmeester hanteert de Welstandsnota Bodegraven-Reeuwijk 2017 als toetsingskader bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’.

Zittingen Dorpsbouwmeester

Voor informatie over de zittingen van de Dorpsbouwmeester, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden Holland, www.odmh.nl of telefonisch 088 – 54 50 000

Meer informatie

De Welstandsnota kunt u raadplegen op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.