Hangjongeren

Misschien ziet u ze bij u in de buurt; groepen jongeren die rondhangen. Vaak staan ze bij de ingang van het winkelcentrum, een park of het plein. Buurtbewoners ervaren regelmatig geluidsoverlast of hinder van deze hangjongeren. Met als gevolg dat de jongeren weggestuurd worden.

Wegsturen is alleen niet altijd de oplossing. Ze kunnen vaak nergens anders naartoe verwezen worden, met als gevolg dat ze zich ergens anders gaan ophouden. Het resultaat: er ontstaat een cirkel van hangen en wegsturen. 

Experiment

In Reeuwijk is daarom nu een experiment gestart om hangjongeren een eigen plek te geven. Uitgangspunt is dat het een plek van de jongeren wordt waar ze zich verantwoordelijk voor voelen. Hierin zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben de jongeren zelf aan de gemeente een eigen plan en ontwerp gepresenteerd.

Hierop heeft de gemeente naast Sporthal de Meerkoet tijdelijk twee bankjes en een afvalbak geplaatst, zodat de jeugd kan “proefdraaien”. In de tussentijd is een (tijdelijke) vergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Midden Holland. De jongeren hebben hiervoor zelf de tekeningen gemaakt. Deze vergunning is in het voorjaar van 2017 verleend. Met het rondbrengen van een brief hebben jongeren, jongerenwerkers, wijkagenten en medewerkers van de gemeente de buurt betrokken bij de plannen. De expliciete vraag was of de buurt samen met alle betrokkenen een succes wil maken van deze plek.

Tijdens de inloopavond gehouden op 15 juni 2017 was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Hoewel er enige twijfel bestaat over het realiseren van de plek als middel om het ‘probleem’ op te lossen, is er geluisterd naar de signalen van betrokkenen en daarin gefaciliteerd.

We blijven de komende tijd de ontwikkelingen volgen en hopen dat we er met elkaar een succes van kunnen maken!

Ontmoetingsplaatsen voor jongeren 

In een aantal andere dorpen in onze gemeente zijn er al aangewezen plekken voor de jeugd aanwezig, zoals in Driebruggen en Bodegraven. In laatstgenoemde plaats is het onderkomen toe aan een grote opknapbeurt. We hopen dit samen met de jeugd te realiseren.

Overlast melden?

Ervaart u ondanks de aangewezen hangplekken toch overlast? Dan kunt u dat bij ons melden of bij de politie. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via tel.: 0172 522 522 en vragen naar de BOA’s. In het weekend en ’s avonds kunt u de politie bellen via tel: 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent.