Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en raadscommissies bij de uitoefening van hun taken.