Goudseweg opgeleverd - en de Broekveldselaan?

Publicatiedatum: 
28 okt 2020
Groot onderhoud was echt nodig voor de Goudseweg, volgens wethouder Oskam. Tegelijkertijd is een verbeterslag gemaakt. De Goudseweg is weer open en gemoderniseerd! Aan de Broekveldselaan wordt nog even doorgewerkt. Wethouder Nieuwenhuizen ziet ook dat het er nu nog wat onoverzichtelijk uitziet, maar straks hebben fietsers meer ruimte en de verkeerssituatie wordt veiliger.

Goudseweg biedt meer veiligheid en comfort

Na ruim een week afsluiting van de Goudseweg voor onderhoudswerkzaamheden, met hinder voor omwonenden en detailhandel, is de verkeersader gisteren weer in gebruik genomen. Met belangrijke verbeteringen zoals stiller asfalt zodat de omwonenden minder geluidhinder ervaren en met moderne verkeersregelinstallaties zodat de doorstroming van fietsers en auto’s beter verloopt. Ook krijgen het openbaar vervoer en de hulpdiensten, waaronder de brandweer met de nieuwe locatie aan de Goudseweg, snel groen licht. Bij nood is immers elke seconde van belang.

Wethouder Kees Oskam, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, en projectleider Peter Andersen zijn blij dat de werkzaamheden in een relatief korte tijd in de herfstvakantie konden plaatsvinden. Wethouder Oskam: “De weg was versleten en de stoplichten vertoonden veel storingen, dus groot onderhoud was echt nodig. Dit groot onderhoud hebben wij gecombineerd met betere oplossingen volgens de laatste stand der techniek. Het stillere asfalt is daar een voorbeeld van. Er wonen veel mensen aan deze druk bereden weg en het geluid weerkaatst ook nog via het water. We hebben goede hoop dat met name het bandengeluid minder hoorbaar zal zijn, want elke decibel minder geluid via stiller asfalt betekent een halvering van het ervaren geluidsniveau.”

regensensor fietser sneller groen licht bij regen

Peter Andersen: “De vier nieuwe verkeersregelinstallaties – de stoplichten - zijn interactiever geworden. Dat wil zeggen dat zij sneller reageren op het verkeersaanbod en dus gerichter groen licht geven. Op die manier stroomt het verkeer beter door. Bijzonder zijn ook de regensensoren, waardoor fietsers bij slecht weer extra vaak en snel groen licht krijgen. De voetgangersstoplichten zijn standaard uitgevoerd met rateltikkers voor blinden en slechtzienden.”

Wennen aan aanpassing

Kees Oskam waarschuwt wel voor een aanpassing in de verkeersregeling waar inwoners op moeten letten. “De stoplichten zijn voor auto’s die vanuit de Cortenhoeve of de Vrije Nesse komen, anders afgesteld. Zij krijgen nu, anders dan voorheen, tegelijkertijd groen licht. In het algemeen leidt dit tot minder wachttijd en een vlottere doorstroming. Alleen bij druk verkeer, zoals in spitstijd, moet men meer op elkaar wachten, omdat recht doorgaand verkeer voorrang heeft op afslaand verkeer. Hier moeten automobilisten ongetwijfeld even aan wennen.”

De werkzaamheden zijn goed verlopen. Projectleider Andersen: “De benodigde zaken als asfalteren, frezen van detectielussen, plaatsen van de verkeersregelinstallaties en het aanbrengen van belijning is volgens de planning verlopen. Op dinsdag zijn de stoplichten nog in de praktijk getest. Daarna kon de Goudseweg weer open.” Oskam: “Binnen deze opdracht aan de aannemer viel ook de vervanging van de verkeersregelinstallatie in Waarder, bij de Oosteinde/Tureluur. Ook die is gemoderniseerd.”

Stiller en praktischer

De aanpak van de Goudseweg is een grote klus geweest die een behoorlijke investering heeft gevergd. Oskam besluit: “We hebben nog gekeken of rotondes op de kruisingen mogelijk waren, maar dat bleek technisch met de vele ondergrondse leidingen en financieel door de hoge kosten niet haalbaar. Vandaar de keuze voor maatregelen binnen de opzet van de huidige weg. We zijn blij dat de weg stiller, beter in gebruik en daardoor ook veiliger is geworden, omdat we delen van het fietspad hebben kunnen verbreden. De rode en groene lichtlijnen bij de fiets- en voetgangersovergangen komen over een paar weken terug, die techniek is ondertussen ook gemoderniseerd. We hebben met dit benodigde groot onderhoud aan de Goudseweg tegelijkertijd een verbeterslag gemaakt. Ik denk dat de inwoners hier de vruchten van gaan plukken.”

Broekveldselaan: even geduld voor fietsprioriteit

De verkeerssituatie is gedurende de wegwerkzaamheden aan de Broekveldselaan nog onoverzichtelijk, weten wethouder Inge Nieuwenhuizen en projectleider Peter Andersen. De wethouder legt uit: “Zolang we nog bezig zijn met de reconstructie van de in- en uitritconstructies, kan het doorgaande fietspad nog niet overal de beoogde voorrang krijgen. Bij de in- en uitritconstructies die al zijn aangepast en die een gewijzigde voorrangssituatie hebben, staan ook nieuwe verkeersborden. We hebben nu vijf van de zeven in- en uitritconstructies gereed. Als de laatste twee klaar zijn, krijgt het doorgaande fietspad een rode coating en dan is de positie van dit fietspad voor alle weggebruikers helder. We vragen dan natuurlijk ook met bebording aandacht voor de nieuwe situatie, want automobilisten die uit aanliggende wijken en industrieterreinen komen, moeten goed op de fietsers letten. Ook omdat ze op dit vrij liggende fietspad in twee richting fietsen.”

Broekveldselaan werkzaamheden fietspad

Om de nieuwe voorrangssituatie voor fietsers ter hoogte van de kruisingen onder de aandacht te brengen, is er de rode kleur en worden er pijlen in twee richtingen op het fietspad aangebracht. Wethouder Nieuwenhuizen: “De aanpassing aan dit fietspad komt voort uit het Fietsplan dat de gemeenteraad een paar jaar geleden heeft aangenomen. We willen dat fietsers meer de ruimte krijgen en ook veiliger kunnen fietsen. Op de Broekveldselaan moesten zij bij elke kruising en in- en uitrit wachten op de auto’s. Dat wordt nu andersom; evenwijdig aan de Broekveldselaan kunnen fietsers tussen de Zuidzijde en de Goudseweg doorrijden. Dat past in ons beleid om fietsers binnen de bebouwde kom voorrang te geven. De rotonde bij de Noordzijde is een provinciale weg, die valt daar net buiten. Maar voor de hele Broekveldselaan hebben wij zo duidelijkheid kunnen scheppen. Dat is over enkele weken goed zichtbaar.”

Drempels temperen snelheid

Projectleider Andersen: “Het fietspad ligt op alle kruisingen verhoogd op een drempelconstructie. Zo brengen wij meteen de snelheid van het autoverkeer bij de kruisingen omlaag.” Wethouder Nieuwenhuizen haakt in: “Het autoverkeer komt uit 30 km-zones en zou per definitie niet te snel mogen rijden. Toch blijft verkeerssnelheid het meest lastig te beteugelen. Dit heeft alles te maken met het gedrag van de automobilisten. Wees je daarvan bewust en doe voorzichtig, ook in je eigen buurt!”

De werkzaamheden aan de in- en uitritconstructies lopen door tot begin december. Hiervan ondervinden inwoners van de wijk dus nog even overlast. Peter Andersen: “De aannemers liggen op schema. Het is nog even door de zure appel heen bijten en dan is er sprake van een duidelijke verkeerssituatie, met een betere en veiliger plek voor de fietsers.”