Geregistreerd partnerschap

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Wilt u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uw geregistreerd partnerschap vastleggen? Dan doet u eerst een melding bij de gemeente.

Goed om te weten

Melding voorgenomen partnerschap

Als u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uw partnerschap wilt registeren, dan kunt u vanaf een jaar voor de gekozen datum voor het partnerschap een melding doen bij de gemeente.

  • U meldt het voorgenomen geregistreerd partnerschap minimaal twee weken voor de datum waarop u dit partnerschap aangaat
  • U mag in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen opgeven als getuigen.
  • Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD? Maak dan gebruik van onderstaande formulieren om uw melding te doen. Of maak telefonisch, via 0172-522 522 een afspraak om uw melding te doen.

pdf Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap (PDF, 465.24 KB) pdf Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap met verblijfsrecht (PDF, 464.86 KB) pdf Aanvullende vragen ceremonie (PDF, 924 KB)

 

Verschil met huwelijk

Een verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Heeft u minderjarige kinderen? Dan kan een geregistreerd partnerschap alleen beëindigd worden door de rechtbank. 


Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

Meteen melden


Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt emigreren.

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door bijvoorbeeld een vriend, familielid of een trouwambtenaar uit een andere gemeente? U kunt iemand éénmalig tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) laten benoemen. Lees meer

Meenemen bij melding geregistreerd partnerschap

  • Geldige legitimatiebewijzen
  • Kopieën van legitimatiebewijzen van de getuigen
  • Indien u niet in Nederland bent geboren en nog geen geboorteakte heeft ingeleverd: een internationaal afschrift van uw geboorteakte

Als er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens kan er om aanvullende stukken worden gevraagd. De papieren mogen niet ouder zijn dan zes maanden.

Kosten

U kunt op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur gratis uw geregistreerd partnerschap laten vastleggen.

Let op! Bij een gratis geregistreerd partnerschap mag u alleen de door u gekozen getuigen meenemen. Wilt u meerdere personen meenemen dan betaalt u de gebruikelijke leges (zie tarieven in de tabel hieronder).

Voorwaarde voor gratis geregistreerd partnerschap is dat in ieder geval één partner inwoner moet zijn van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.


Tarieven 2021 locatie trouwzaal gemeentehuis te Bodegraven

Maandag van 10.00 tot 16.00 uur € 288,15
Dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16.00 uur € 288,15
Maandag tot en met vrijdag  na 16:00 uur

€ 691,60

Zaterdag                                         

van 09:00 tot 16.00 uur € 360,20

Tarieven 2021 andere locaties dan gemeentehuis te Bodegraven

Maandag van 10.00 tot 16.00 uur € 374,55
Dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16.00 uur € 374,55
Maandag tot en met vrijdag na 16:00 uur € 864,45
Zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur € 446,60

Overige eventuele kosten

Partnerschapsboekje € 42,50
Eenmalige benoeming Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) € 156,25
Annulering € 72,00