Gemeentesecretaris Johan de Jager aanvaardt na acht jaar een andere functie

Publicatiedatum: 
29 apr 2021
Gemeentesecretaris Johan de Jager van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aanvaardt na een kleine acht jaar een andere functie bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Per 1 juli a.s. verlaat hij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dit werd bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met de medewerkers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Medewerkers spraken tijdens deze bijeenkomst hun dank uit voor de bijzondere wijze waarop Johan de Jager de organisatie vanaf 2013 geleid heeft. Veel medewerkers vinden dat zij door Johan de Jager ruimte kregen voor persoonlijke ontwikkeling en waarderen de wijze waarop de medewerkers en het bestuur nauw met elkaar samen werken. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat inmiddels in gemeenteland bekend als een vernieuwende gemeente. Een aantrekkelijke werkgever, waar nieuwe en kwalitatief hoogwaardige medewerkers graag komen werken. Johan de Jager heeft nadrukkelijk bijgedragen aan deze positieve beeldvorming en uitstraling.

Het college van B&W is Johan de Jager veel dank verschuldigd. Burgmeester Christiaan van der Kamp: ”Johan is binnen het college van B&W een sterk verbindende factor geweest, zonder zichzelf daarbij op de voorgrond te willen plaatsen. Aan de andere kant was Johan de Jager ook de drijvende kracht binnen onze organisatie nadat de gemeente Bodegraven en Reeuwijk in 2011 fuseerden en de net gefuseerde gemeente in zwaar weer verkeerde.” Het college van B&W dankt Johan de Jager voor zijn inzet en de bijzondere wijze waarop hij de gemeentelijke organisatie in de afgelopen acht jaar naar een nieuwe dimensie heeft gebracht. De gemeente en organisatie hebben samen een groei en ontwikkeling op diverse terreinen doorgemaakt met een organisatie die in staat is om veel werk te verzetten van een hoge kwaliteit.

Johan de Jager heeft zich altijd hard gemaakt voor de gedachte om vanuit ‘buiten naar binnen’ te werken en de dienstverlening naar inwoners veel meer vanuit het gesprek en persoonlijk contact te laten plaatsvinden dan vanuit het papier of een procedure. Medewerkers en leden van het college van B&W werden gestimuleerd gedachten, ideeën en oplossingen vooral op te halen bij inwoners en andere belanghebbenden om deze vervolgens intern met elkaar te bespreken en om te zetten naar concrete acties.

Over de opvolging van de functie wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.