Gemeentesecretaris

Publicatiedatum: 
17 sep 2021
Gezocht: een gemeentesecretaris. Een onbevangen leider met lef en durf die onze ambities verder brengt.

We zoeken iemand met een WO werk- en denkniveau, voor een vast dienstverband van 36 uur per week, met de standplaats Bodegraven. Het is mogelijk om deels thuis te werken. Salarisindicatie is een jaarsalaris van max € 110.000,- (schaal 15, incl. emolumenten).

De gemeente

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is centraal gelegen in het Groene Hart tussen de gemeenten Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn. Hierdoor zijn wij een uitermate aantrekkelijke gemeente voor bewoners, ondernemers en recreanten. Met 35.000 inwoners, op een oppervlakte van 88 km2, kenmerkt onze gemeente zich door een dorpse identiteit in een landelijk gebied. De Reeuwijkse plassen zijn voor een groot deel aangewezen als Natura 2000 gebied en is met 735 hectare aan oppervlakte erg geliefd onder recreanten. Met een aantal gemeenten in de regio werken wij samen op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, afval en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving.

Binnen onze gemeente bevindt zich de grootste opslagplaats van Nederlands meest bekende exportproduct: kaas. Wij maken onderdeel uit van Cheese Valley. Bodegraven-Reeuwijk staat bekend om haar specifieke authentieke boerenkazen, waarvan de melk uit onze mooie polders komt. Vanwege onze centrale ligging, goede aanknopingspunten met de A12 en de A4 en ons eigen treinstation, vestigen bedrijven zich graag op één van onze 19 bedrijventerreinen.

Het bestuur

De gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat momenteel uit 23 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De huidige coalitie wordt gevormd door de VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks en heeft 16 zetels in de raad. Elke partij heeft één wethouder afgevaardigd in het college van Burgemeester & Wethouders.

In het in 2018 getekende Raadsprogramma, “Samen duurzaam gezond” zijn de volgende beleidsaccenten geformuleerd:

Samen: We bouwen verder aan een inclusieve samenleving waarin niemand belemmerd wordt zich te ontwikkelen of deel te nemen. Of dit nu op het gebied van werken, leren, sporten, recreëren of op een andere manier is.

Duurzaam: Wij hebben de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te worden en  zien dit als een gezamenlijke opgave die we samen met onze inwoners en bedrijven vorm willen geven.

Gezond: We willen een gemeente zijn die werkt aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast vinden we gezondheid op economisch en financieel gebied ook belangrijk:

 • We bieden maatwerk in de zorg, afgestemd op de behoeften van onze inwoners en passend in de lokale context van onze dorpen.
 • We verbeteren het vestigingsklimaat en beperken zoveel mogelijk overbodige regelgeving. Zo houden we de gemeente economisch gezond.
 • We werken de komende vier jaar verder aan een financieel gezonde gemeente. Onze schuld gaan we verder verlagen. Dit zonder de lasten voor onze inwoners te verzwaren.

De organisatie

Een hoogwaardige dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en bezoekers, staat bij ons hoog in het vaandel. Om hen zo goed mogelijk te bedienen werken wij in een organisatiemodel dat zich kenmerkt door zelforganisatie. De behoefte van inwoners, ondernemers en bezoekers is hierbij het uitgangspunt.

Met ongeveer 200 collega’s, werken wij in teams vanuit wisselende rollen samen aan de opgaven zoals die vanuit de samenleving op ons af komen. Hierdoor zijn wij in staat om efficiënt en adequaat in te spelen op de altijd veranderende omgeving. Wij betrekken onze inwoners actief bij onze plannen en geven ruimte aan hen om zelf initiatieven te nemen. Onze toegevoegde waarde vertaalt zich in zowel werken mét als vóór de inwoners om samen tot de beste resultaten te komen.

De teams werken zelforganiserend samen aan diverse opgaves en thema’s. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid laag binnen de organisatie en zijn de lijnen kort. Onze medewerkers kenmerken zich door een hoge mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en ondernemerschap. Daarbij hebben wij dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Strategisch Platform Organisatiebeleid

Voor het creëren van overzicht van werkzaamheden, projecten, capaciteit, integrale samenwerkingen en organisatie- en ontwikkelvraagstukken, kennen wij een Strategisch Platform Organisatiebeleid. Dit platform wordt geformeerd door de Strategische Adviseurs die periodiek met elkaar overleggen.

Doelen van het Strategisch Platform Organisatiebeleid-overleg zijn onder meer:

 • Het creëren van overzicht van (bestuurlijke) prioriteiten;
 • Het bespreken van integrale samenwerkingen;
 • De (door)ontwikkeling van thema’s zoals bijvoorbeeld:
 1. Personeelsbeleid;
 2. Participatie (inclusief dorps- en wijkgericht werken);
 3. Regionale samenwerking;
 4. De P&C-cyclus & monitoring;
 5. Budgetbewaking;
 6. Het bewaken van capaciteit en inzetbaarheid in de teams.

Samenspraak

Onze ondernemingsraad noemen wij Samenspraak, bestaat uit drie gekozen kernteamleden en heeft een regisserende rol. Belangrijke ontwikkelingen van en voor de organisatie bespreken wij in Samenspraak met collega’s.

Uitgangspunten van Samenspraak zijn:

 • Het goed luisteren naar wat er speelt in de organisatie;
 • Het faciliteren van deelspraakgroepen die zich bezighouden met het verbeteren van de organisatie;
 • Het regelmatig bespreken van de ontwikkelingen met de gemeentesecretaris
 • Het organiseren van bijeenkomsten om de organisatie betrokken en geïnformeerd te houden;
 • Het zorgen dat collega’s een stem krijgen en dat goede ideeën verder worden gebracht.

De functie en competenties

 • Als gemeentesecretaris ben je integraal verantwoordelijk voor de organisatie en ben je de eerste adviseur van het bestuur. Je ondersteunt en ontzorgt proactief het college van burgemeester en wethouders op strategisch en tactisch niveau. Je treedt op als (positief-) kritisch sparringpartner voor het college en je hebt een open leiderschapsstijl.
 • De samenwerking binnen de driehoek met burgemeester en griffier is essentieel om de lijnen tussen gemeenteraad, het college en de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je bent het boegbeeld voor al deze organen en bent een verbinder pur sang.
 • Je onderhoudt een goede relatie met Samenspraak in jouw rol als WOR-bestuurder.
 • Je geeft leiding op basis van vertrouwen. Met jouw verbindende manier van communiceren, je open houding en je inspirerende wijze van leidinggeven, stuur je de organisatie aan en ben je toegankelijk voor het bestuur, de raad, Samenspraak en de organisatie. Hierdoor weet je wat er op verschillende niveaus leeft en ben je uitstekend in staat om de verwachtingen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau te managen.
 • Binnen het Strategisch Platform Organisatiebeleid, ben je de sparringpartner voor de strategisch adviseurs en weet je met jouw natuurlijk leiderschap, medewerkers te stimuleren, te enthousiasmeren en te inspireren. Gezamenlijk denken jullie na over het gewenste toekomstbeeld van de gemeente, de ambities en de daarbij passende bestuursadvisering en organisatievorm. Je bent in staat om prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen.
 • Je formuleert en vertaalt doelstellingen en prioriteiten op zowel bestuurlijk als organisatorisch vlak en stuurt hierop. Waar nodig ben je in staat om knopen door te hakken en de koers uit te zetten.

Opdrachten gemeentesecretaris

 • De financiële situatie binnen de gemeente op orde brengen, wegens o.a. de tekorten vanuit het Sociaal Domein en het opdrogen van opbrengsten uit verkoop van gronden;
 • Het terugdringen van het aantal inhuurkrachten en het verder aansturen op aantrekken van vaste medewerkers om continuïteit binnen het ambtelijk apparaat te waarborgen;
 • Het huidige organisatiemodel sluit goed aan bij het bedienen van onze inwoners en ondernemers. Om organisch te blijven meebewegen met de continu veranderende omgeving, is het belangrijk om dit model door te blijven ontwikkelen. Wij zoeken hiervoor een inspirerend leider die het gewend is om de niet bewandelde paden te ontginnen en die draagvlak heeft binnen de organisatie;
 • Het bevorderen van het integrale werken en het stellen van (bestuurlijke) prioriteiten
 • Je bent namens de gemeente het gezicht binnen de verschillende landelijke en regionale tafels zoals Economie, Wonen en Sociaal Domein. Ook binnen het Novi-gebieden platform en Cheese Valley behartig je de belangen van de gemeente. Je brengt en haalt kennis en informatie vanuit deze netwerken en vertaalt deze naar de situatie en mogelijkheden binnen onze organisatie;
 • Het stimuleren van dorps- en wijkgericht werken binnen de gemeente om bewoners en ondernemers actief betrokken te houden bij initiatieven.

Jouw profiel

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • Je bent een onbevangen en inspirerend leider met lef en hebt ervaring binnen een zelforganiserende organisatie en weet dit op een juiste manier uit te dragen;
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen, waarbij je opbouwend kritisch bent en zacht op de relatie en duidelijk over de inhoud;
 • Je hebt ervaring en gevoel bij de problematiek die speelt in het Groene Hart;
 • Je hebt een goede visie over de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Je bent toegankelijk voor alle lagen binnen de organisatie en bent een verbinder pur sang;
 • Binnen een hectische organisatie, weet je rust, vertrouwen en stabiliteit te brengen bij het bestuur, de raad en de organisatie. Je behoudt hierbij het overzicht en geeft richting en sturing;
 • Je bent creatief en innovatief en hebt bewezen out of the box te kunnen denken en handelen;
 • Het is een pré als je politieke ervaring hebt.

Wat wij jou bieden

 • Het werken bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, betekent werken bij een moderne organisatie waar de mens centraal staat;
 • De functie van gemeentesecretaris is ingeschaald in schaal 15 (max. € 7.675,- o.b.v. 36 uur);
 • Diverse scholingsmogelijkheden;
 • De functie is beschikbaar voor 36 uur per week;
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst van een jaar die bij wederzijdse tevredenheid kan worden omgezet naar een vast dienstverband;
 • Een individueel Keuze Budget (IKB) van 19,43%. In je IKB zit onder andere het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof verwerkt;
 • Wij kennen een aantrekkelijke pensioensregeling bij het ABP;
 • Je krijgt de vrijheid om je eigen werk te organiseren op de manier die bij jou past door onder andere plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

Belangstelling?

Ga jij graag de uitdaging bij ons aan en ben jij straks onze nieuwe inspirerende leider met lef? Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk voor 8 oktober 2021 per mail naar postbuspeno@bodegraven-reeuwijk.nl. Voor vragen over de vacature, kun je contact opnemen met Dirk-Jan Knol (Wethouder), over de procedure met Matin Khan (Adviseur Organisatie & Ontwikkeling) op: (0172) 52 25 22.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.