Gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt het innen van de belastingen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Gemeentelijke belastingen

Zij heft namens de gemeente de volgende belastingen:

 • Afvalstofheffingen
 • Forensenbelasting
 • Hondenbelasting
 • Onroerende zaakbelasting
 • Reinigingsrechten bedrijfsafval
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting
 • Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente.

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hoeft u geen baatbelasting te betalen. In 2015 is wel een precariobelasting op kabels en leidingen ingevoerd. Deze belasting betaalt u niet rechtstreeks aan de gemeente, maar via de nota van de nutsbedrijven

Digitale balie

Via de digitale balie van de BSGR kunt u dag en nacht uw belastingzaken regelen. U kunt onder andere:

 • Aanslagen en correspondentie bekijken en downloaden 
 • Openstaand saldo bekijken 
 • Wijziging rekeningnummer, postadres, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven 
 • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten 
 • Kwijtschelding aanvragen (alleen voor particulieren) 
 • Honden aan- en afmelden voor de hondenbelasting 
 • Bezwaar maken 

Vragen?

Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de BSGR. Voor vragen over de gemeentelijke belastingen of uw aanslag kunt u ook contact opnemen met de BSGR via (071) 525 62 00.