Gemeente zet vaart achter veiligere fietskruising kluifrotonde

Publicatiedatum: 
25 jul 2019
Uit een verkenning van de provincie Zuid-Holland, die in overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is uitgevoerd, blijkt dat de veiligheid van fietsers op de ‘kluifrotonde’ (fietsoversteek N11-A12) kan worden vergroot met een combinatie van kortetermijnmaatregelen. Hieronder vallen onder andere duidelijke bebording en belijning. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de verlichting en snelheid bij de fietsoversteekplaatsen.

De voorgestelde maatregelen zijn eenvoudig, snel en tegen geringe kosten uitvoerbaar. Verdere gesprekken met de provincie hebben inmiddels geresulteerd in een toezegging van de provincie om na de zomervakantie nader onderzoek uit te laten voeren naar de inpassing van een fietstunnel.

Aanleiding

Veel fietsers op de fietsroute tussen Bodegraven en Reeuwijk ervaren de oversteken op de kluifrotonde in Bodegraven als verkeersonveilig. De kluifrotonde is onderdeel van de belangrijkste fietsroute Bodegraven-Reeuwijk-Gouda. Deze locatie staat bovenaan de lijst met belangrijkste knelpunten in het Fietsplan Bodegraven 2018. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland (beheerder van de kluifrotonde ten zuiden van de N11) in overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (beheerder ten noorden van de N11) eerder dit jaar besloten een verkenning te laten uitvoeren naar maatregelen die de veiligheid van fietsers kunnen vergroten.

Mogelijke verbeteringen

De resultaten van de verkenning zijn begin deze maand aangevuld met de uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd door studenten Civiele Techniek van ROC Mondriaan. In een presentatie aan de provincie Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Versluys Groep hebben zij mogelijke verbeteringen gedeeld voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de rotonde. De oplossingsrichtingen worden meegenomen in de nadere uitwerking van de fietsoversteek en moeten gezamenlijk leiden tot realisatie van een goede en veiligere oversteekplaats voor fietsers.

pdf Rapportage Verkenning veilige fietskruising N11-A12 bij Bodegraven (PDF, 2.81 MB)