Gemeente sluit 2019 af met negatief resultaat van € 960.000.

Publicatiedatum: 
2 jul 2020
Al langer is bekend dat de gemeente zich geconfronteerd ziet met oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Ook in 2019 is daar sprake van en wel tot een bedrag van circa 2,5 miljoen. Gelukkig wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd door meevallers in de grondexploitatie tot een bedrag van circa € 1,5 miljoen.

Per saldo ontstaat daardoor een netto tekort van iets minder dan € 1 miljoen. Voor de andere gemeentelijke activiteiten kan worden gesteld dat daar ‘goed binnen de lijntjes is gekleurd’  en zich geen bijzondere afwijkingen hebben voorgedaan.

De jaarrekening is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden en zal tijdens de raadsvergadering van 15 juli worden behandeld en vastgesteld.
 

pdf Jaarstukken 2019 - aangeboden aan gemeenteraad 30-6-2020 (PDF, 2.6 MB)