Gemeente en waterschappen trappen klimaatateliers af

Publicatiedatum: 
26 feb 2019
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Rijnland hebben donderdag 21 februari een serie van drie klimaatateliers afgetrapt. De ateliers moeten inzicht geven in de gevolgen en effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien, kans op overstromingen, langdurige perioden van droogte en hogere temperaturen.

Door middel van werkateliers worden de klimaateffecten zo goed mogelijk in beeld gebracht. Naast de waterschappen denken ook onder meer de provincie Zuid-Holland, de Veiligheidsregio Hollands-Midden en de GGD hierover mee.

Kwetsbaarheden in beeld

Samen met deze partners heeft de gemeente in het eerste klimaatatelier knelpunten en kwetsbaarheden voor wateroverlast en overstromingen geïnventariseerd. In volgende ateliers worden de risico’s voor droogte en hittestress besproken. Ook wordt er over mogelijke kansen en oplossingsrichtingen nagedacht.

Inwoners en bedrijven

De drie bijeenkomsten moeten leiden tot een advies over hoe met de gevolgen van klimaatveranderingen om te gaan. Ook inwoners en bedrijven spelen een belangrijke rol bij het nemen van maatregelen als gevolg van de klimaatveranderingen. Gaandeweg het proces worden zij hierbij nader betrokken.