Gemeente en Energiecoöperatie tekenen convenant

Publicatiedatum: 
9 nov 2018
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hebben op 8 november een convenant ondertekend. In het convenant onderschrijven beide partijen de uitgangspunten voor de voortzetting van de goede samenwerking.

Wethouder Robèrt Smits van Duurzaamheid en voorzitter Jan Bouwens hebben namens de gemeente en de Energiecoöperatie hun handtekening onder het convenant gezet. Hiermee benadrukken zij het partnerschap tussen gemeente en Energiecoöperatie in het bereiken van de klimaatdoelen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad: een klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk in 2035.

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk zet zich in voor lokale duurzame energieopwekking. Inwoners kunnen lid worden, investeren in duurzame energie projecten en lokale stroom afnemen. De Energiecoöperatie richt zich in eerste instantie op de realisatie van zonprojecten op bestaande en nieuwe bedrijfsdaken.

Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035

De gemeente heeft als doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent geen gebruik van energie die niet duurzaam is opgewekt en geen uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Op het gebied van duurzame energieopwekking heeft de gemeente een sterke voorkeur voor coöperatieve wind- en zonprojecten. Dit houdt in dat de projecten van en voor de eigen inwoners en lokale ondernemers zijn en dat de opbrengsten maximaal terugvloeien naar de gemeenschap.