Gemeente Bodegraven-Reeuwijk start met lokale corona campagne

Publicatiedatum: 
23 sep 2020
Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden is afgelopen vrijdag aangegeven dat communicatie de komende tijd het belangrijkste middel is om te sturen op het gedrag van mensen als het om het naleven van de basisregels tegen corona gaat. Ook is door de Veiligheidsregio aangegeven om hier zo nodig per gemeente een lokale kleur aan gegeven .

Het team Communicatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft hierover nagedacht en heeft een concept bedacht om de verschillende basisregels voor corona op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Galliers tegen corona

Te beginnen met het plaatje hierboven. Hier wordt de 1,5 meter regel nog eens, op een bij onze gemeente passende manier, geïllustreerd.

Met deze twee figuurtjes zal steeds een ander stukje van de coronaregels worden toegelicht. Of er wordt een aparte activiteit aan gekoppeld voor verschillende aandachtsgroepen.

In de lokale campagne van onze gemeente, die volgende week van start gaat, wordt voor kaas gekozen omdat Bodegraven het grootste kaaspakhuis van Nederland is. Zo ligt de grootste hoeveel Gouda kaas opgeslagen in Bodegraven. Engelstalige noemen dit Gooo-dah cheese. Maar omdat de meeste kaas in Bodegraven ligt noemen we het in onze gemeente Booo-dah cheese. Net even anders. Kaas ligt dan ook voor de hand om te gebruiken voor de campagne. Maar dan op een speelse manier.

Vanaf volgende week wordt de campagne op social media zichtbaar gemaakt onder de hashtag #booodahcheese. En hangt onderstaande poster aan de lantaarnpalen in onze gemeente.

  

De hoofdlijnen van de campagne is door het college van B&W (zijnde de ‘stamhoofden’ van de dorpen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) akkoord bevonden. Het college wil graag voortvarend een campagne opstarten om bij te dragen aan het verminderen van het aantal besmettingen door mensen weer intensiever op de basisregels te wijzen. De campagne duurt zeker een maand en omvat verschillende acties.

Als inwoners van onze gemeente ideeën hebben of suggesties kunnen zij die kenbaar maken via communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl.

We doen het hier net even anders! Samen vechten we tegen corona.