Gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderneemt stappen om onrechtmatige uitlatingen over haar inwoners te staken

Publicatiedatum: 
20 mei 2021

Nadat de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de afgelopen maanden zijn geconfronteerd met onrechtmatige uitlatingen die onder meer hebben geleid tot het verstoren van de grafrust heeft de gemeente samen met een inwoner de personen die voor de uitlatingen verantwoordelijk zijn een brief gestuurd met daarin de eis dat zij stoppen met het doen van deze uitlatingen.

De drie personen hebben 48 uur de tijd om de lasterlijke berichten en uitzendingen van social media kanalen te verwijderen en om te stoppen met het doen van deze uitlatingen. Als zij hieraan niet voldoen zal de gemeente nadere juridische stappen ondernemen.