Geluidmaatregelen N11

Publicatiedatum: 
17 feb 2020
De N11 loopt door onze gemeente en veel inwoners ervaren hinder van het verkeersgeluid. Rijkswaterstaat werkt aan een meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). Dat wil zeggen dat woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren betekent: zorgen dat het geluid bij of in de woning wordt verminderd.

Inmiddels is de geluidberekening voor de N11 in onze gemeente gemaakt. Via de website www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is op de geluidmaatregelenkaart per woning te zien wat het berekende geluidniveau is, wat de saneringsdrempel is en wat de planning is van het saneringsplan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het MJPG dan kunt u zich via www.rijkswaterstaat.nl/mjpg aanmelden voor de e-mailservice van Rijkswaterstaat. U kunt ook contact opnemen met Rijkswaterstaat via de gratis informatielijn 0800-8002. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.