Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een loopbeperking waardoor het u niet meer lukt om langere afstanden te lopen en wilt u daarom gebruik maken van openbare gehandicaptenparkeerplaatsen? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Goed om te weten

U komt als bestuurder voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als u:

  • Een aantoonbare loopbeperking hebt en;
  • Deze beperking van langdurige aard is (langer dan 6 maanden) en;
  • Met de gebruikelijke loophulpmiddelen (denk bijvoorbeeld aan een stok of rollator) het u niet lukt om in redelijkheid zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet af te leggen.
  • Voor een passagierskaart komt u in aanmerking als u naast bovenstaande vereisten ook voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert. De beoordelend arts kijkt of u in staat bent (fysiek en/of geestelijk) even te wachten totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd.
  • Een gehandicaptenparkeerkaart wordt maximaal voor de duur van 5 jaar afgegeven. Daarna moet opnieuw beoordeeld worden of u aan de criteria voldoet. 

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze op naar:

Postbus 401
2410 AK Bodegraven

pdf Aanvraagformulier gehandicapten parkeerkaart (PDF, 116.93 KB)

Voeg bij het aanvraagformulier de volgende stukken:

  • Een recente pasfoto
  • Kopie van uw identiteitsbewijs
  • Kopie van uw rijbewijs (indien u een bestuurderkaart aanvraagt)

Kosten

Het tarief voor in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is € 38,50

Let op: Dit tarief wordt ook in rekening gebracht indien u niet in aanmerking blijkt te komen voor de gehandicaptenparkeerkaart.