Geef stilte een stem

Met de actie ‘Geef stilte een stem’, georganiseerd door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gouda, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden is er aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast van vliegverkeer.

Waarom hebben de gemeenten in het Groene Hart campagne tegen geluidsoverlast van Schiphol gevoerd?

In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Voordat dat besluit er ligt, wilden de gemeenten, verenigd in het cluster Groene Hart en andere gemeenten in de regio Schiphol die dit initiatief steunen, met deze campagne aandacht vragen voor hun belangen.

De campagne is inmiddels afgebouwd omdat er een groter initiatief is gestart tegen de toenemende geluidsoverlast namelijk; Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL), een platform waarbij nog veel meer gemeenten zich hebben aangesloten. Zaterdag, 23 juni, heeft de LBBL nog een grote manifestatie in verschillende steden georganiseerd.

Wat hebben jullie met de handtekeningen gedaan die met deze actie zijn verzameld?

De handtekeningen zijn aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat doen jullie als de uitbreiding van Schiphol toch doorgaat?

Door blijven gaan om de effecten van de groei zoveel mogelijk te beperken.

Wat is er gebeurd met mijn gegevens als ik heb getekend voor de petitie?

Op de website van 'Ik stem voor stilte' heeft u wellicht in het (recente) verleden persoonsgegevens achtergelaten. Met het beindigen van de campagne hebben wij al deze gegevens verwijderd en gaan deze uiteraard niet meer gebruiken.