Gebiedsbijeenkomst over bedrijventerrein Zoutman

Publicatiedatum: 
2 dec 2020
In Reeuwijk-Brug is de ruimte voor wonen en voor bedrijven schaars. De gemeente onderzoekt daarom of de ruimte bij bedrijventerrein Zoutman zodanig anders ingedeeld kan worden dat zowel uitbreiding voor bedrijven mogelijk is, als nieuwe locaties voor woningbouw. Dat onderzoek loopt al een tijdje en dit doet de gemeente samen met ondernemers, eigenaren en omwonenden.

Gebiedsbijeenkomst

Op maandagavond 7 december vindt er van 19.30 tot 20.30 uur weer een digitale gebiedsbijeenkomst plaats over de haalbaarheid van de uitbreiding en transformatie van bedrijventerrein Zoutman. Dan worden de belangrijkste conclusies van de haalbaarheidsstudie met de ondernemers, eigenaren en omwonenden gedeeld. Wilt u daar als belanghebbende bij zijn, dan vindt u alle informatie op www.zoutmanverandert.nl.

Concept-gebiedsvisie

In de afgelopen periode is er, mede op basis van alle input uit de eerdere bijeenkomsten, gewerkt aan de concept-gebiedsvisies voor zowel Zoutman-West (uitbreiding) als Zoutman-Oost (transformatie). Om het geheugen op te frissen vindt u alle presentaties en documentatie van de vorige bijeenkomsten terug via www.zoutmanverandert.nl. In de aanstaande bijeenkomst van 7 december wordt de focus vooral gelegd op de stedenbouwkundige en ruimtelijke visie op beide gebieden.

We hopen u graag virtueel te verwelkomen bij de bijeenkomst en kijken uit naar uw bijdrage. Samen komen we verder!