Extra gemeenteraadsvergadering Bodegraven-Reeuwijk over ontstane onduidelijkheid rondom huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
8 nov 2018
De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk vergadert op woensdag 14 november om 20.00 uur in het gemeentehuis over de ontstane onduidelijkheid rondom huisvesting arbeidsmigranten.

Het presidium van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, bestaande uit alle fractievoorzitters, heeft dinsdagavond 6 november overlegd. Uitkomst daarvan is dat het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt besproken in een extra gemeenteraadsvergadering op woensdag 14 november. De fractievoorzitters hebben uitgesproken dat zij op deze manier de ontstane situatie zo snel als mogelijk met een raadsbesluit willen doorbreken. Hiermee komt er dan op korte termijn een einde aan de onduidelijkheid die er nu o.a. is voor de kopers van het plan Vrijeveld. De diverse fracties gaan de komende week in overleg om hun eigen standpunten te gaan bepalen. Dit kan betekenen dat zij het voorliggende besluit kunnen verwerpen, ongewijzigd kunnen vaststellen of kunnen aanpassen.