Evenement organiseren: aanvraag evenementenvergunning

  1. Step 1 of 4. Active step: Begin
  2. Stap 2 van 4: Aanvullende vragen
  3. Stap 3 van 4: Aanvullende vragen
  4. Stap 4 van 4: Voltooid
Gegevens aanvrager
Niet van toepassing? U kunt deze vraag openlaten.
Niet van toepassing? U kunt deze vraag openlaten.
Gegevens evenement
Reken organisatoren en bezoekers samen
Uit welke leeftijdsgroepen verwacht u de meeste bezoekers?
Hoe lang duurt het evenement?
Op welke locatie wilt u het evenement organiseren?
Wordt het evenement (deels) georganiseerd in een gebouw?
Wilt u een deel van de (openbare) weg afsluiten?
Een parkeerterrein valt hier ook onder
Is er muziek of omroepgeluid tijdens het evenement?
Plaatst u objecten?
Bijvoorbeeld kramen, tent, podium, barbecue, hekken
Bent u de contactpersoon tijdens het evenement?
Wordt er tijdens het evenement alcohol verstrekt?
Wilt u bijlagen meesturen?