Erkennen ongeboren kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap en is uw vriendin zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

Goed om te weten

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan:

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
  • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
  • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het klantcontactcentrum.

Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Ouderlijk gezag

U krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind voor de geboorte erkend.
Het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs.

  • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee.

  • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee.

  • Let op! Betreft het uw eerste kindje samen? Dan dienen allebei de ouders mee te komen naar de afspraak.