Erik van Heijningen burgemeester

Erik van Heijningen burgemeester foto Stephan van Leiden sept21

Onderwerpen

  • Openbare orde en Veiligheid
  • Regionale Zaken
  • Integriteit
  • Burgerparticipatie
  • Naturalisaties

Waarnemend burgemeester per 1 september 2021

Nevenfuncties

  • FINA - executive board member (bestuurslid wereldzwembond, onbezoldigd)
  • Koninklijke Nederlandse Zwem Bond - erevoorzitter (onbezoldigd)
  • Dordrecht Marketing en Partners - voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)
  • Kunstmin te Dordrecht - lid Raad van Toezicht (vergoeding per vergadering)