Emigreren of lang verblijf in het buitenland

Gaat u emigreren? Of verwacht u binnen een periode van twaalf maanden minstens acht maanden in het buitenland te verblijven? Dan moet u dit voor vertrek melden bij de gemeente.

Goed om te weten

Schriftelijk melden

 

U kunt uw emigratie ook schriftelijk melden. Dit kan alleen als alle bewoners van het oude adres meeverhuizen. Blijven er één of meerdere personen achter? Dan moet iedereen die wel meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen.

U moet de volgende informatie doorgeven aan de gemeente:

 • Uw oude adres
 • Gegevens van gezinsleden die met u emigreren
 • Uw nieuwe adres
 • De datum van emigratie
 • De gegevens van een contactpersoon in Nederland
 • Meld uw emigratie binnen 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente.
 • Voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.

Wie kan de emigratie doorgeven?

U bent verplicht zelf de emigratie door te geven. In een aantal gevallen moet een ander dit voor u doen:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door
 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16 jaar) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven, mits zij allemaal op hetzelfde adres wonen én ook allemaal gaan emigreren.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Zij moeten dan wel op hetzelfde adres wonen

Waar moet u nog meer aan denken?

Naast het melden van uw emigratie bij de gemeente zijn er meer zaken die u vooraf moet regelen. Denk in ieder geval aan belastingen, zorgverzekering, diploma's, beroepserkenning, pensioen en uitkering. Ook kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Deze documenten moet u voor uw vertrek rechtsgeldig laten maken. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. 

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs

Kosten

 • Het doorgeven van de emigratie kost niets
 • Eventueel een bewijs van uitschrijving: € 8,70 (prijs 2017)