Eerste inschrijving in Nederland

Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente.

Goed om te weten

  • Om u in te schrijven in Nederland komt u persoonlijk bij de gemeente langs, maak daarvoor een afspraak. Doe dit binnen vijf dagen nadat u in Nederland aankomt. 

Let op: Wilt u ook uw kinderen inschrijven? Neem dan uw kinderen mee naar het klantcontactcentrum. Zij moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de inschrijving.

Rechtmatig verblijf

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit heeft
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
  • U een geldige verblijfsvergunning heeft

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart.
  • Een afschrift van uw geboorteakte of huwelijks-/echtscheidingsakte, al dan niet gelegaliseerd, of een internationaal uittreksel. Meer informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Een huurovereenkomst of toestemming tot inwoning van de hoofdbewoner.
  • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten?Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
  • Indien u deze al heeft, uw burgerservicenummer.