Duurzame energie

Het is best een uitdaging: in 2035 wil onze gemeente klimaatneutraal zijn! Omdat we onze dorpen leefbaar willen houden en omdat ook onze toekomstige generaties in een schone omgeving moeten kunnen leven.

Alleen energie besparen is niet genoeg! Om klimaatneutraal te worden, moet veel duurzame energie worden opgewekt. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen of zonnevelden aan te leggen.

Hoe pakken we dat aan

Deze uitdaging gaan we graag aan, samen met u als inwoners. Dat doen we door middel van een aantal werkateliers waarin wij u vragen om hierover met ons mee te denken. De werkateliers vonden plaats in de periode februari 2018 – januari 2019. Na de laatste ronde werkateliers bieden we de resultaten aan de gemeenteraad aan.

Wel de lasten, niet de lusten?

Zeker niet! U kunt meedelen in de opbrengsten van de duurzame energie door de opgewekte stroom zelf te gaan afnemen. Via een lidmaatschap van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk wordt u mede-eigenaar van de windmolens en zonnevelden en op die manier uw eigen (schone) energieleverancier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over duurzame energie in Nederland? Op de website van De Windvogel vindt u hierover meer informatie. U vindt er ook antwoorden op de meest voorkomende vragen rondom duurzame energie. U kunt ook op onze website meer lezen over onze doelstelling: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2035 klimaatneutraal.

Eerste ronde werkateliers: veel ideeën

De eerste ronde werkateliers Duurzame Energie Opwekking zit erop. Vijf avonden gingen honderden belangstellenden op zoek naar mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden in Bodegraven-Reeuwijk. Toenmalig verantwoordelijk wethouder Kees Oskam trapte de werkateliers af.

Energieke sfeer
Samen met de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk en De Windvogel, landelijke coöperatie voor duurzame energie gingen de aanwezige bewoners enthousiast aan de gang met speciale plattegronden en stickers met windmolens of zonnevelden.

Daarnaast brachten inwoners verschillende eigen ideeën in. In Reeuwijk-Dorp werden bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen voorgesteld. In Nieuwerbrug brainstormden de aanwezigen over een windlint langs de N11, in samenwerking met Alphen aan den Rijn.

Van deze avonden zijn verslagen gemaakt:

pdf Presentatie werkateliers duurzame energieopwekking (PDF, 2.16 MB) pdf Verslag werkateliers duurzame energieopwekking (PDF, 12.1 MB)

Tweede ronde werkateliers: inzoomen op locaties

Tijdens de tweede ronde van de werkateliers stelde wethouder Robèrt Smits zich voor als de nieuwe wethouder Duurzaamheid. In een vraaggesprek met aanwezigen lichtte hij zijn visie en aandachtspunten op het gebied van duurzame energieopwekking toe. Daarnaast werd de context van de werkateliers geschetst – de gemeentelijke ambitie is om in 2035 klimaatneutraal te zijn – en gaf Martijn Hildebrand, lid van het Energietransitieteam van de Provincie Zuid-Holland, een presentatie over het provinciaal beleid.

Thematafels
Vervolgens werden de zoekgebieden gepresenteerd die zijn ontstaan in de eerste ronde. Hierover zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Daarna werd aan diverse thematafels dieper ingegaan op de verschillende voorkeursplekken.

Van deze avond is een verslag gemaakt:

pdf Verslag werkatelier duurzame energieopwekking ronde 2 (PDF, 6.73 MB)

Derde ronde werkateliers

In de derde en tevens laatste ronde van de werkateliers zijn de gemeentelijke ambities op het vlak van duurzame energieopwekking gedeeld. Een coöperatieve aanpak en de noodzaak van draagvlak stonden hierbij centraal. In dit kader lichtte de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk haar werkwijze toe en beantwoordde zij vragen uit de zaal.

Zon, wind en participatie
Aan drie thematafels gingen aanwezigen in gesprek over de 'Zon op de Reeuwijkse Hout', 'Wind langs de N11' en 'Participatie'. Binnen de eerste twee thematafels zijn de locaties die in de voorgaande werkateliers naar voren zijn gekomen verder uitgewerkt. De derde thematafel ging vooral in op het participatieproces.

De uitkomsten van alle bijeenkomsten zullen in een later stadium worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Van deze avond is een verslag gemaakt:

pdf Verslag werkatelier duurzame energieopwekking ronde 3 (PDF, 9.77 MB)