Duurzaamheidslening

Gaat u verhuizen of verbouwen? Denkt u na over energiebesparende maatregelen? De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stimuleert het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom de Duurzaamheidslening aan.

Door uw woning energiezuiniger te maken bespaart u niet alleen op uw woonlasten. Uw woning wordt er ook aangenamer en comfortabeler van. Meer wooncomfort én een lagere energierekening dus! Bovendien helpt u mee aan een beter milieu en kunnen de energiebesparende maatregelen goed zijn voor de waarde van de woning.

Wat is de Duurzaamheidslening

Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen in en aan uw huis financieren. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen, zonnepanelen of gevelisolatie. De Duurzaamheidslening biedt u:

- Een aantrekkelijke rente die voor 10 of 15 jaar vaststaat;
- Boetevrij aflossen met een minimum van €250,-.

De voordelen op een rij:

 • U bespaart energie en heeft meestal een lagere energierekening;
 • Uw wooncomfort wordt vergroot door een aangenaam binnenklimaat;
 • De energiebesparende maatregelen kunnen goed zijn voor de waarde van de woning;
 • U spaart het milieu door minder energieverbruik en het gebruik van duurzame energiebronnen.

De Duurzaamheidslening is bedoeld voor particuliere eigenaren van een woning die maatregelen willen nemen om hun woning duurzamer en energiezuiniger te maken. Huurders komen niet in aanmerking.

Kenmerken van de Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening heeft de volgende kenmerken:

 • De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,-.
 • Tot een bedrag van €7.499,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor bedragen vanaf €7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar.
 • De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. 
 • Het betreft een consumptieve lening.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • De Duurzaamheidslening is een maandannuïteitenlening en heeft u op de einddatum helemaal terugbetaald. Het te betalen bedrag moet altijd voor de laatste dag van de maand betaald zijn. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per de laatste dag van de maand met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd van de lening maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. Uw maandelijkse termijnbedrag blijft gelijk.
 • Altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij aflossen (met een minimum van €250,-).

Voorwaarden van de Duurzaamheidslening

U kunt de lening aanvragen als u inwoner bent van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tevens gelden de volgende voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen:

 • U bent particuliere eigenaar van een bestaande (niet-recreatieve) woning in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
 • U bewoont de woning zelf;
 • U en uw partner zijn jonger dan 75 jaar. Indien één van de partners ouder is dan 75 jaar, wordt diegene wel meegenomen in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets;
 • U leent een bedrag tussen 2.500,- en €25.000,-;
 • U dient de aanvraag in vóór het realiseren van energiezuinige en duurzame maatregelen.
 • U kunt geen aanspraak maken op, of bent afgewezen voor de Energiebespaarlening van het Rijk. Voor meer informatie kijk op de website: https://www.energiebespaarlening.nl/ of lees verder onderaan bij het kopje Energiebespaarlening

De gemeente heeft een lijst van maatregelen opgesteld die u mag financieren met een Duurzaamheidslening. Dit betreft:

 • Warmtepompen;
 • Zonnepanelen;
 • Zonneboilers;
 • Gevelisolatie;
 • Dakisolatie;
 • Vloerisolatie;
 • Raamisolatie;
 • Groen dak (bijvoorbeeld sedum).

U kunt soms ook in aanmerking komen voor maatregelen die niet op deze lijst staan. Deze maatregelen moeten er dan wel voor zorgen dat u energie bespaart en/of dat u duurzame energie opwekt. De gemeente toetst de aanvraag voor een maatregel aan deze doelen en kan op grond van de verordening de lening niet toekennen indien hieraan niet wordt voldaan.

Energiebespaarlening

Wat is de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). U maakt pas aanspraak op de gemeentelijk duurzaamheidslening, als u hiervan geen gebruik van kunt maken.

Welke aanvullende voorwaarden gelden er bij de Energiebespaarlening (in vergelijking met de gemeentelijke Duurzaamheidslening)?

De lening geldt alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur. U vindt de maatregelenlijst hier.

U kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet u investeren in een andere maatregel van de maatregelenlijst. Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Het is in combinatie met een lening van 20 jaar mogelijk om een warmtepomp te financieren. Deze mag dan niet meer dan (één derde) / 33% van het leenbedrag bedragen.


Tip: u kunt meer lenen (maximaal € 65.000,-) bij de Energiebespaarlening, dan bij de gemeentelijke duurzaamheidslening. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website of in de brochure.

Aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, heeft u kennisgenomen van de verordening Duurzaamheidslening en wilt u een Duurzaamheidslening aanvragen? Download dan hier het aanvraagformulier. U kunt ook een aanvraagformulier aanvragen via telefoonnummer 0172-522 522 of het ophalen bij het klantcontactcentrum Bij Everts aan de Julianastraat 6 te Bodegraven.

Na het invullen en ondertekenen kunt u dit formulier samen met de verplichte bijlagen mailen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl. U kunt uw aanvraag ook opsturen naar gemeente Bodegraven-Reeuwijk, t.a.v. team duurzaamheid, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven, of inleveren bij het klantcontactcentrum Bij Everts aan de Julianastraat 6 te Bodegraven.

De gemeente toetst aan de hand van uw gegevens vooraf of u in aanmerking komt voor een Duurzaamheidslening. De lening zelf wordt via het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting (SVn) verstrekt. Bij een positief advies van de gemeente ontvangt u een aanvraagset met toelichting om de officiële aanvraag bij SVn te doen.

Meer informatie

Meer informatie over de Duurzaamheidslening vindt u op de website van de SVn.

Vragen?

Vragen over de Duurzaamheidslening kunt u stellen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via telefoonnummer 0172-522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.