Duurzaamheidsambities

De gevolgen van klimaatverandering zijn groot. Samen met inwoners en bedrijven willen wij deze ontwikkeling tegengaan. Dat doen we met het programma ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’, het opstellen van de Transitievisie Warmte, we hebben een strategie om ons aan te passen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie), en werken samen met de regio aan duurzaam energieplan (RES). Duurzaamheid gaat over een betere toekomst. Daarom organiseert de gemeente voor jongeren specifieke activiteiten gericht op duurzaamheid.

Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035

In april 2017 zijn de “Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035” en het bijbehorende actieplan vastgesteld. Beide zijn een uitwerking van de motie “Klimaatneutrale gemeente” die in november 2014 werd aangenomen. Deze motie en de routekaart en het actieplan benadrukken dat als we nu niets doen om klimaatverandering tegen te gaan, we de gevolgen op financieel en ecologisch vlak doorschuiven naar volgende generaties.

pdf Actieprogramma Duurzaamheid - mei 2020-maart 2022 (PDF, 167.11 KB) pdf Routekaart (PDF, 315.57 KB) pdf Themapagina Duurzaamheid 16 juni 2021 (PDF, 629.69 KB) pdf Themapagina Duurzaamheid 17 mrt 2021 (PDF, 970.76 KB) pdf Themapagina Duurzaamheid 16 dec 2020 (PDF, 1.63 MB)

Strategie Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en waarbij je de schadelijke gevolgen daarvan probeert te beperken. In de Strategie Klimaatadaptatie is de ambitie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschreven.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat aan de slag om bestand te zijn tegen de gevolgen van toenemende hevige regenbuien, langdurige droogte, hitte en overstromingen. Dit doen we zo integraal mogelijk en we zien dit als onderdeel van de hele transitie naar een duurzame samenleving.  Niets doen of langer wachten is geen optie. Op langere termijn is dit ook duurder.

In alle plannen houden we rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen. Dit betekent dat wij bij projecten zoveel mogelijk kansen tegelijk benutten.

Voor meer informatie over klimaatadaptatie en de kansen en knelpunten: Story map stresstesten

pdf Raadsbesluit Klimaatadaptatie - strategie en scenarios (PDF, 186.64 KB) pdf Bespreekstuk Rapport strategie en scenarios (PDF, 1.19 MB) pdf Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (PDF, 443.51 KB) pdf Folder Klimaatbestendige gemeente (PDF, 1.95 MB)

Doet u mee?

Wilt u ook meedenken en meepraten? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl