Dorpsoverleggen

De gemeente wil u als inwoners, de dorpsoverleggen, zo goed mogelijk betrokken houden bij de ontwikkelingen. Hiernaast wil de gemeente het enthousiasme van de nieuwe en bestaande dorpsoverleggen blijven voeden.

Naar Dorpenwijk.nl

De wens is om de rol van de dorpsoverleggen meer helder te krijgen. Zij zijn geen verlengde van het Meldpunt Openbare Ruimte, maar een volwaardig orgaan op het gebied van burgerparticipatie. Dit wil zeggen dat zij actief meedoen en -werken aan belangrijke thema’s van de gemeente, zoals bij de veranderingen in het sociaal domein. De initiatieven dienen hierbij steeds te komen vanuit de dorpsoverleggen zelf, waarbij de gemeente uitgaat van het principe: ‘Wij zeggen nooit nee, maar bekijken elk voorstel vanuit de kansen die er altijd zijn’.

Dorps- en wijkbudgetten

Om saamhorigheid in wijken te versterken zijn wijkbudgetten voor de teams beschikbaar gesteld. De dorpsoverleggen kunnen aanspraak maken op dit budget, als zij een activiteit organiseren die de leefbaarheid in de betrokken wijk/straat of dorp vergroot.