Dit najaar: werk bij spoorwegovergang Goudseweg

Publicatiedatum: 
27 jul 2021
In oktober wordt de weg bij de spoorwegovergang bij de Goudseweg in Bodegraven opnieuw ingericht. Dit gebeurt voor de veiligheid, om te voorkomen dat er verkeer vast komt te staan op de spoorwegovergang.

Extra treinen

Vanaf eind dit jaar rijden er extra treinen op de spoorverbinding Leiden-Utrecht. In de spits kan je dan op station Bodegraven vier keer per uur instappen op een trein naar Leiden of Utrecht. Zo werken we aan een betere bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven van onze gemeente. “We willen echter wel dat het veilig blijft,” licht wethouder Inge Nieuwenhuizen toe. “Dat moet goed geregeld zijn en daarom gaan we hier aan de slag. Want we willen voorkomen dat auto’s door drukte stil komen te staan op de overweg.”

Om elk kwartier een spitstrein te kunnen laten rijden tussen Leiden-Utrecht, werkt ProRail samen met de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeentes aan de veiligheid van verschillende overwegen. Binnen Bodegraven en in Nieuwerbrug vinden er op verschillende locaties aanpassingen plaats. Hierbij gaat het vooral om het veiliger maken van de spoorwegovergangen en het opheffen van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s).

Goudseweg

De meest in het oog springende maatregel in onze gemeente is de aanpassing van de spoorovergang Goudseweg. “We willen voorkomen dat auto’s bij drukte, door filevorming, stil komen te staan op de overweg,” gaat wethouder Nieuwenhuizen verder. Om de doorstroming te verbeteren, worden de huidige voetgangersoversteekplaatsen aangepast. Het zebrapad op de Spoorlaan wordt een stukje verplaatst in de richting van het station, verder weg van de spoorwegovergang. Op de Goudseweg wijzigt de voorrangssituatie voor voetgangers. “Maar door de bestaande rijstroken naar buiten te buigen, maken we ruimte en behouden we een veilige oversteekplaats,” verduidelijkt Nieuwenhuizen. Tussen die twee rijstroken komt een middeneiland, waardoor de weg in twee stappen, veilig, kan worden overgestoken.

Samen met de wijkteams Bodegraven-Noord en Zuid zijn de plannen bekeken, en op onderdelen geoptimaliseerd.

Voor fietsers komt er bij de Goudseweg meer opstelruimte en wordt de bestaande fietsroute breder. “Zo wordt de route voor fietsers vanaf de Goudseweg richting het centrum van Bodegraven en weer terug duidelijker en veiliger,” besluit de wethouder.

De werkzaamheden staan gepland voor de week van 18 tot en met 24 oktober, voor scholieren is dat in de herfstvakantie.

Volg de voortgang van dit project via Spoorwegovergang | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bekijk de toelichting van wethouder Inge Nieuwenhuizen in deze video.

Inge Nieuwenhuizen vertelt over werkzaamheden spoorwegovergang Goudseweg