Dirk-Jan Knol - wethouder (CDA)

Dirk Jan Knol wethouder foto stephan van leiden sept21

Onderwerpen
 

 • Financiën
 • ICT
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Evenementen
 • Sport in ruime zin
 • Agrarische zaken, inclusief Jacht en Visserij
 • Wonen volkshuisvesting in ruime zin
 • Dienstverlening 
 • Dierenwelzijn
   

Dorps- en Wijkwethouder

 • Bodegraven Centrum en Noord 
 • Bodegraven Zuid

Nevenfuncties

Voorzitter college van Kerkrentmeesters PG de Ark (onbezoldigd)

Ambtshalve en onbezoldigde functies:

 • Lid projectgroep LEADER Polders met Waarden
 • Penningmeester St. Greenport
 • Lid AB St. Greenport
 • Lid AB BSGR
 • Vertegenwoordiger aandeelhouders BNG
 • Lid AB Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek & Lopikerwaard