Dirk-Jan Knol - wethouder (CDA)

Onderwerpen
 

 • Financiën
 • ICT
 • Evenementen
 • Sport in ruime zin
 • Agrarische zaken, inclusief Jacht en Visserij
 • Wonen volkshuisvesting in ruime zin
 • Dienstverlening en communicatie

Dorps- en Wijkwethouder

Bodegraven Noord en Bodegraven Zuid

Nevenfuncties

Voorzitter college van Kerkrentmeesters PG de Ark (onbezoldigd)

Ambtshalve en onbezoldigde functies:

 • Lid projectgroep LEADER Polders met Waarden
 • Penningmeester St. Greenport
 • Lid AB St. Greenport
 • Lid AB BSGR
 • Vertegenwoordiger aandeelhouders BNG
 • Lid AB Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek & Lopikerwaard