De Wijde Wiericke voorkeurslocatie school ‘De Brug’ in Nieuwerbrug

Publicatiedatum: 
7 jun 2019
In het najaar van 2018 concludeerden de gemeente en het schoolbestuur dat school ‘De Brug’ in Nieuwerbrug het beste nieuw gebouwd kan worden in plaats van deze te renoveren.

Samen met het schoolbestuur, Stichting Wierickehuis, TAP, Stichting Welzijn & Sport en dorpsteam WIN is gekeken naar geschikte locaties en welke voorzieningen er bijgebouwd zouden moeten worden. Om tot de beste beslissing te komen zijn ook de speelweekorganisatie, tennisvereniging, ijsvereniging en Oranjevereniging geraadpleegd. In alle opties die naar voren kwamen is rekening gehouden met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang bij de school (IKC: integraal kindcentrum).

Voorkeur voor nieuwe school in De Wijde Wiericke

Er zijn verschillende opties bekeken, waarbij de belangrijkste keuze was of de school gebouwd moet worden op de bestaande locatie of in de nieuwe woonbuurt De Wijde Wiericke. Er is uiteindelijk gekozen voor de locatie De Wijde Wiericke. Deze optie is het beste passend te maken aan de wensen van betrokken partijen en het is de meest verkeersveilige optie. Daarnaast is een nieuwe school in een nieuwe woonbuurt logisch gezien de bouw van veel eengezinswoningen. Het naastgelegen speelveld zorgt, samen met het schoolplein, voor extra speel- en beweegmogelijkheden.

Nog geen voorkeur voor de locatie van de gymzaal

Voor de locatie van de gymzaal is nog niet gekozen. Er zijn twee mogelijke opties voor de gymzaal:

  • Naast of aan de school in De Wijde Wiericke: dan zitten onderwijs en bewegingsonderwijs weer op één locatie;
  • Aanbouw aan het Wierickehuis: dan zitten cultuur, andere dorpsactiviteiten en sport & bewegen op één locatie en op loopafstand van de nieuwe school.

Suggesties gymzaal gecombineerd met het Wierickehuis en nieuwe school in De Wijde Wiericke

Suggesties voor een school gecombineerd met een gymzaal in De Wijde Wiericke


Voordat die keuze wordt gemaakt, worden er eerst nog een aantal zaken verder bekeken. Zoals de stedenbouwkundige invulling van fasen 3 en 4 van De Wijde Wiericke en of het (financieel) haalbaar is het Wierickehuis zo te verbouwen dat dit kan worden gecombineerd met een gymzaal.

Kosten

De kosten bedragen circa € 5,6-5,7 miljoen. Voor zowel nieuwbouw van de school als voor groot onderhoud en verduurzaming van de gymzaal zijn er in de nieuwe kadernota al financiële middelen voorzien die voor de plannen ingezet worden. Voor de kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang en voor het totale nieuwbouwplan van de gymzaal is dit nog niet het geval.

Vervolg

Na de verdere uitwerkingen en afstemmingen met de relevante partijen en inwoners, zal komend najaar een definitief besluit worden genomen door het college en de gemeenteraad.