De beheersverordening 'Partiële herziening Parkeren Kern Nieuwerbrug' gewijzigd vastgesteld

Publicatiedatum: 
28 nov 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 en 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 21 november 2018 de beheersverordening “Partiële herziening Parkeren Kern Nieuwebrug” gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

De “Partiële herziening Parkeren Kern Nieuwerbrug” heeft betrekking op het grondgebied waar de beheersverordening ‘Kern Nieuwerbrug’ geldt.

Aanleiding

Door een wetswijziging zijn de stedenbouwkundige voorschriften, waaronder ten aanzien van parkeren, uit de Bouwverordening komen te vervallen. De regels ten aanzien van parkeren dienen nu in een bestemmingsplan of beheersverordening te worden opgenomen. Dergelijke regels zijn nu opgenomen in de beheersverordening. Hiermee ontstaat een dekkende regeling met uniforme regels die verwijzen naar de gemeentelijke beleidsregels. De beheersverordening heeft de vorm van een ‘Partiële herziening’. Dat maakt het mogelijk om voor alle het gehele grondgebied deze aanpassing in één keer door te voeren.

Ter inzage

Het vastgestelde plan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 29 november 2018 tot en met donderdag 10 januari 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

Via www.ruimtelijkeplannen.nl (met ID-nummer NL.IMRO.1901.BVparkNieuwerbrug-BV80);

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl/

Beroep

Het is niet mogelijk om tegen de vastgestelde ‘Partiële herziening Parkeren Kern Nieuwerbrug” beroep aan te tekenen. De beheersverordening treedt daags na deze publicatie van het vaststellingsbesluit in werking.

.