Crisissituatie

In elke relatie en in ieder gezin is wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er regelmatig harde woorden of rake klappen vallen, als u wordt gekleineerd en getreiterd? Huiselijk geweld speelt zich af in de huiselijke kring tussen mensen die een bepaalde band met elkaar hebben. Met vaak ingrijpende gevolgen voor slachtoffers, plegers en getuigen van dit geweld.

Veilig Thuis is 24 uur per dag gratis te bereiken via 0800 - 2000
 

Hulp bij crisis in de thuissituatie

Soms zijn er (acute) problemen in uw gezin of in de thuissituatie waar u niet met elkaar uit komt en waardoor er een crisis is ontstaan. Uw hulpverlener is dan uw eerste aanspreekpunt. Soms is uw hulpverlener niet bereikbaar of is er nog geen sprake van hulpverlening.

In dat geval kunt u contact opnemen met:

het Sociaal Team telefoonnummmer 0172-769218 (bereikbaar tijdens kantooruren 08:30 uur -17:00 uur).

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Kwadraad/CIT Jeugd op telefoonnummer 088-9004000.

Veilig Thuis

Veilig Thuis geeft advies en start hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling als dat nodig is. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zomaar op te lossen zijn. Maar het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker.

Hulp voor verschillende vormen huiselijk geweld

De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg, maar ook loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld of huwelijksdwang.

Veilig Thuis geeft advies en werkt samen met slachtoffers, plegers en hun naasten en pakt door als het nodig is. Het is belangrijk dat hulp geboden wordt, want geweld stopt niet vanzelf.

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger. U hoeft er niet in te berusten, u kunt iets ondernemen of geholpen worden met steun van Veilig Thuis. 

Meer informatie vindt u op de website van Veilig Thuis.

Huiselijk geweld is niet normaal

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in Nederland. Het komt dus heel vaak voor, maar daarmee is huiselijk geweld nog niet normaal. Huiselijk geweld is zelfs strafbaar. Het kan heel ingrijpende gevolgen hebben voor slachtoffers, plegers en getuigen van dit geweld. Huiselijk geweld kan maanden of zelfs jaren duren. Het gaat bijna nooit vanzelf over.

Vaak is door huiselijk geweld 'thuis' geen veilige plek meer. Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld: mannen en vrouwen, kinderen en ouderen, allochtonen en autochtonen, heteroseksuelen en homoseksuelen.