Coronamaatregelen tijdens verkiezingen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. U kunt veilig uw stem uitbrengen.

Gezondheidscheck

Bij uw stempas ontvangt u thuis informatie over de gezondheidscheck. Beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Voldoet u wel aan de gezondheidscheck? Dan kunt u zelf stemmen. U volgt de regels die in het stembureau gelden. U moet bijvoorbeeld een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. Doet u dit niet? Dan moet u het stembureau verlaten en kunt u niet stemmen.

Stemmen op 15, 16 en 17 maart

De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit jaar verspreid over 3 dagen. De mogelijkheid om eerder te stemmen is bedoeld voor kwetsbare kiezers die niet in de drukte van de verkiezingsdag op 17 maart willen komen. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of gezondheid. De stembureaus die eerder open zijn, vindt u op deze website.

Maatregelen in het stemlokaal

  • Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
  • Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.
  • In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Kiezers dragen een mondkapje.
  • Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
  • Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
  • Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.
  • Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
  • Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur schoongemaakt.
  • Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Hulp nodig bij het stemmen?

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

Per brief stemmen

Mensen van 70 jaar of ouder kunnen dit jaar ook per post hun stem uitbrengen. Zij ontvangen naast de brief met de stempas ook een brief met het briefstembiljet. In de brief staat uitgelegd hoe het werkt. lees meer.

Avondklok tijdens verkiezingen

Om ervoor te zorgen dat de verkiezing door kan gaan en niet wordt gehinderd door de avondklok, gelden voor personen die betrokken zijn bij de Tweede Kamerverkiezing de volgende afspraken: lees meer.