Coronahulp ondernemers

Publicatiedatum: 
17 mrt 2020
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken worden er door de overheid verschillende maatregelen genomen. Welke dat zijn kunt u op deze pagina lezen.

Laatste update: 28 maart 9:00 uur

Werktijdverkorting (wtv) 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats introduceert de overheid de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend. Kijk hier voor meer informatie of kijk op het ondernemersplein van de website van de Kamer van Koophandel. 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de Borgstellingsregeling MKB (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de uitvoering van de Bbz bij Ferm Werk belegd. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je op de website van Ferm Werk een aanvraag indienen.

Uitstel van betaling belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Precariobelasting

De voorlopige aanslag precariobelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd.

Uitstel betaling belastingaanslag voor bedrijven en ZZP’ers

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) het besluit genomen om ondernemers tegemoet te komen in deze Corona crisis. De BSGR voert voor onder andere de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de heffing en invordering van lokale belastingen uit.

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen van de openstaande vorderingen tot 31 augustus 2020. Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via ons contactformulier www.bsgr.nl/contact en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:

  • de naam van uw bedrijf en
  • uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd.

Leges exploitatie-, drank- en/of horecavergunningen

Nog niet opgelegde aanslagen voor leges voor exploitatie-, drank- en horecaververgunningen worden niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd. Indien u onlangs aanslag voor een exploitatie-, drank- en/of horecavergunning opgelegd heeft gekregen, maar deze door de Coronacrisis op dit moment niet kunt betalen, heeft u de mogelijkheid uitstel van betaling tot eind augustus 2020  per e-mail aan te vragen via Laura Nap: lnap@bodegraven-reeuwijk.nl.

OPBR Helpt

De taskforce OPBR Helpt wil ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteunen bij het verwerken van de gevolgen die de coronacrisis voor hen heeft. OPBR Helpt is een initiatief van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de lokale ondernemersverenigingen. De taskforce richt zich op optimalisering van de informatievoorziening en bundeling van initiatieven. Kijk voor meer informatie op https://opbrhelpt.nl/

Algemene vragen

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de website van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Deze specialisten kunnen u helpen bij vragen over onderstaande regelingen, vertellen hoe te handelen en kunnen de aanbevolen maatregelen toelichten. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus is 0800-1351.

Contact met gemeente

U kunt met uw vragen ook contact opnemen met team economie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via telefoonnummer 0172-522522 of per e-mail:economie@bodegraven-reeuwijk.nl