Coronahulp ondernemers

Publicatiedatum: 
17 mrt 2020
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken worden er door de overheid verschillende maatregelen genomen. Welke dat zijn kunt u op deze pagina lezen.

Laatste update: 22 jananuari 20:00 uur

OPBR Helpt

De taskforce OPBR Helpt wil ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteunen bij het verwerken van de gevolgen die de coronacrisis voor hen heeft. OPBR Helpt is een initiatief van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de lokale ondernemersverenigingen. De taskforce richt zich op optimalisering van de informatievoorziening en bundeling van initiatieven. Kijk voor meer informatie op https://opbrhelpt.nl/

Landelijke (financiële) regelingen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel hiervan is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een duidelijk overzicht van alle financiële regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op deze website staan ook veel gestelde vragen voor werkgevers.

Daarnaast zijn er nog meer landelijk regelingen om ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus te helpen. Een overzicht deze regelingen vindt u op de website van de Kamer van Koophandel. 

Een aantal landelijke financiële regelingen worden door Ferm Werk uitgevoerd. Het gaat om de volgende regelingen:

  • Tijdelijke inkomensoverbrugging voor zelfstandig ondernemer (Tozo)
  • Lening bedrijfskapitaal

Op de website van Ferm Werk vindt u meer informatie over deze regelingen en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Algemene vragen

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de website van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Deze specialisten kunnen u helpen bij vragen over onderstaande regelingen, vertellen hoe te handelen en kunnen de aanbevolen maatregelen toelichten. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus is 0800-1351.

Lokale en regionale (financiële) regelingen


Precariobelasting

De voorlopige aanslag precariobelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd

Definitieve aanslagen 2019 zijn met dagtekening 31 maart 2020 opgelegd. Hiervoor kan uitstel worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. Voor meer informatie hierover zie: Uitstel betaling belastingaanslag voor bedrijven en ZZP’ers.

(dwang)invordering

Betalingsherinneringen en aanmaningen worden gewoon verstuurd, behalve naar diegenen die om uitstel hebben gevraagd.

Leges exploitatie-, drank- en/of horecavergunningen

Nog niet opgelegde aanslagen voor leges voor exploitatie-, drank- en horecaververgunningen worden niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd. Indien u onlangs aanslag voor een exploitatie-, drank- en/of horecavergunning opgelegd heeft gekregen, maar deze door de Coronacrisis op dit moment niet kunt betalen, heeft u de mogelijkheid uitstel van betaling tot eind augustus 2020  per e-mail aan te vragen via Laura Nap: lnap@bodegraven-reeuwijk.nl.

Uitstel betaling belastingaanslag en leges omgevingsvergunningen voor ondernemers (incl. ZZP’ers) en sportverenigingen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voert voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hoogheemraadschap Rijnland de heffing en invordering van lokale belastingen en waterschapsbelasting uit.

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers (incl. ZZP’ers en sportverenigingen) een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen van de openstaande vorderingen tot 31 augustus 2020. Voorgaande geldt voor aanslagen die in 2020 zijn (of nog worden) opgelegd en welke nog niet zijn betaald. Wenst u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via ons contactformulier www.bsgr.nl/contact en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:

  • de naam van uw bedrijf of vereniging en
  • uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

LET OP: Een gedeelte van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk valt onder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het gaat grofweg om Bodegraven ten noorden van de Oude Rijn, De Meije, Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen en Hogebrug. Voor mogelijkheden voor uitstel van betaling of andere verzoeken rond waterschapsbelasting kunt u alle relevante informatie vinden via https://bghu.nl/

Contact met gemeente

U kunt met uw vragen ook contact opnemen met team economie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via telefoonnummer 0172-522522 of per e-mail:economie@bodegraven-reeuwijk.nl