Corona update dinsdag 24 maart

Publicatiedatum: 
24 mrt 2020
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
   
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
   
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
   
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
   
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
   
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
   
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
   
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
   
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
   
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
   
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Algemeen Corona nieuws
 

Maatregelen en Corona. Maatregelen moet u verplicht opvolgen!

De door de regering afgekondigde maatregelen worden regionaal toegepast. Daarvoor worden noodverordeningen opgesteld. Die vindt u op de website van de gemeente terug. Afgekondigde maatregelen zijn niet vrijblijvend. U moet deze maatregelen opvolgen. Er wordt gecontroleerd en bij overtreding van de regels volgen er boetes en overige sancties. Minister Grapperhaus sprak in zijn persbijeenkomst afgelopen maandagavond over maximale boetes van rond de 400 euro voor personen en boetes van 3000 – 4000 euro voor bedrijven.

Aantal Corona besmettingen in Bodegraven-Reeuwijk

Voor onze gemeente was al één Corona besmetting bekend. Deze persoon is inmiddels genezen.

Per maandag 23 maart zijn er in totaal 5 personen besmettingen gemeld in onze gemeente door de regionale GGD. Aan iedereen een oproep om zich te houden aan de afgekondigde maatregelen. Vanaf nu stopt de regionale GGD met het noemen van het aantal besmettingen per gemeente omdat het werkelijke aantal hoger kan liggen omdat niet iedereen getest wordt. Wij zullen dan ook geen melding hierover meer doen.

Gemeenteraadsvergadering 25 maart a.s.

Maandelijkse Inspraak, presentaties en mening vormende overleggen van gemeenteraad of commissievergaderingen (meestal op een woensdagavond)

In verband met Corona is het belangrijk dat het democratisch besluitvormingsproces doorgang kan vinden in de gevallen dat daar noodzaak voor is. Dat betekent dat als raads- en commissies doorgaan dat zonder aanwezigheid van publiek, pers, fractie-adviseurs en ambtelijke ondersteuning (met uitzondering van degenen die functioneel aanwezig moeten zijn) zal zijn. Commissievergaderingen vinden helemaal schriftelijk plaats. De stukken hiervoor zijn te zien op https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/homepage

Gemeenteraadsvergaderingen zijn via de webpagina van de gemeenteraad live te volgen. 

Op 25 maart a.s. zal de gemeenteraadsvergadering alleen via het geluid te volgen zijn!

De gemeenteraad vergadert op woensdagavond 25 maart, mits er voldoende quorum is. Als dit niet het geval is zal de gemeenteraad alsnog binnen 24 uur bij elkaar komen om zonder het benodigde quorum te vergaderen.

Dank- en steunbetuiging

Namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen wij langs deze weg:

 • Alle medewerkers in de zorg bedanken voor hun enorme inzet om onze naasten te verplegen en medisch te behandelen;
 • Alle leerkrachten en scholen bedanken dat zij zich inzetten om onze kinderen in deze moeilijke tijd toch van onderwijs te voorzien;
 • Alle medewerkers op de winkelvloer bedanken;
 • Alle overige betrokkenen die extra inspanningen leveren in het kader van deze pandemie danken voor hun bijdrage
 • Alle mensen bedanken die zich wél aan de regels houden.

Verder willen we iedereen sterkte wensen die geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze pandemie. Laten we elkaar samen steunen in deze uitzonderlijke tijd!

Burgemeester van der Kamp: “Alle maatregelen en de onzekerheid over de effecten van het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. En dat is begrijpelijk. Kwetsbare groepen met name ouderen en mensen die ziek zijn maken zich extra zorgen. Dat is ook heel begrijpelijk. Het is goed om de zorgen met elkaar te delen. Met de premier zeg ik: Let op elkaar!

Ik zie ondernemers die hard getroffen worden door deze crisis. Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen afgekondigd door de regering en dat is een vangnet voor die bedrijven. Maar de onzekerheid hoe het verder moet met de getroffen bedrijven blijft. Ik roep u op koop zo veel als mogelijk lokaal en laat eten bezorgen door onze restaurants”.

Spelende kinderen en “chillende” tieners!

Nu de meeste kinderen bij huis zijn willen kinderen graag buiten spelen. En tieners willen lekker “chillen”. We willen graag dat ouders met hun kinderen gaan praten over het gevaar van grote groepen. Met de nieuwe maatregelen van afgelopen maandagavond zijn groepen mensen verboden Dat kan bij speelplaatsen zijn of “chillplekken” bij een supermarkt. Doordring kinderen en tieners ervan dat ze fysiek contact moeten mijden en 1,5 meter afstand moeten houden en geen groepen meer mogen vormen. Ook al lijkt het corona virus weinig vat te hebben op jonge mensen, wel is het zo dat jonge mensen een rol kunnen spelen om andere mensen te besmetten, zoals eigen familie. Als gemeente hebben we contact gehad met onze jongerenwerkers, onze buitengewone opsporingsambtenaren en de wijkagenten. Wij hebben gevraagd om de betreffende locaties in de surveillance mee te nemen en kinderen en tieners aan te spreken en met hen in gesprek te gaan. Ook krijgt de burgemeester de bevoegdheid om bepaalde speelplekken of hangplekken aan te wijzen voor een samenscholingsverbod.

Massaal buiten wandelen, sporten of samenkomen. DOE HET NIET!

NL Alert afgelopen zondag

Het is ons afgelopen zondag gebleken dat mensen redelijke massaal gaan wandelen en sporten. Helaas wordt te vaak niet de gewenste 1,5 meter afstand aangehouden.

Afgelopen zondag is er een NL alert uitgegaan omdat mensen bijvoorbeeld massaal naar het strand wilden gaan of langs de Reeuwijkse plas wilden lopen. We krijgen nog steeds te veel signalen dat sommige inwoners de afgekondigde maatregelen niet serieus genoeg nemen.

Met de nieuwe maatregelen mogen mensen niet meer in een groep wandelen of buiten sporten. Ook hier geldt de 1,5 meter afstandsregel.

HOUD U DUS AAN DE MAATREGELEN. Ze zijn niet vrijblijvend en u kunt er voor beboet worden.

Corona en fraude

Let op! Er zijn mensen in de regio die misbruik maken van de situatie. Als iemand u aanbiedt om uw boodschappen te doen geef hem of haar dan nooit u pinpas en pincode mee!

Zo zijn er ook nepbrieven verzonden aan mensen, zogenaamd namens de GGD Midden-Holland. In deze nepbrieven wordt gemeld dat zij in aanraking zijn geweest met mensen die positief getest zijn op corona. Dit is natuurlijk walgelijk!

Helaas moeten we u dus waarschuwen om alert te zijn op dit soort situaties. Laat u niet bedriegen of misleiden!

Maandelijkse spreekuren wethouders in dorpen vervallen

Vrijwel maandelijks houden de wethouders van onze gemeente in de dorpen spreekuren. Vaak gebeurt dit in het Huis van alles of andere locaties. Vanwege de corona vervallen tot nadere berichtgeving alle maandelijkse spreekuren met wethouders.

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om via de telefoon of email contact met de betreffende wethouder op te nemen.

Corona en voedselbank

Volgende week moet de Voedselbank noodgedwongen stoppen met het uitdelen van voedsel pakketten. 1 omdat er niet veel aanwas van producten is, 2.omdat er bij het inpakken van de kratten vrijwilligers te veel risico lopen 

In overleg met de Voedselbank heeft de gemeente besloten voor de komende veertien dagen waardebonnen te verstrekken aan de bij de Voedselbank bekende personen (uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) om toch voorzien te worden van de noodzakelijke basisbehoeften. Deze voedsel waarde bonnen kunnen door deze personen ingeleverd worden bij een aantal lokale supermarkten. De bij de voedselbank bekende personen krijgen informatie over deze waardebonnen. De voedselbanken zijn druk bezig om oplossingen te bedenken voor ná die twee weken. Ook het rijk is inmiddels daarbij aangehaakt. binnenkort meer informatie.

Prioriteiten buitendienst “Schoon en Groen”

Onze buitendienst werkt aan een schoon en groen Bodegraven-Reeuwijk. Omdat de capaciteit op dit moment beperkt is, moeten we keuzes maken. Op het gebied van groen blijven we de gazons maaien, gaan we door met het verwijderen van risico-bomen en behandelen we zo veel mogelijk meldingen. Heeft u een melding, maak dan gebruik van het formulier op onze website. Houdt u er wel rekening mee dat het iets langer kan duren dan normaal voordat uw melding is afgehandeld. We rekenen op uw begrip.

Het verwijderen van onkruid, het legen van de afvalbakken en het opruimen van zwerfafval hoort ook bij de taken van de buitendienst. Hier ligt de prioriteit bij het legen van de afvalbakken en het verwijderen van onkruid.

Het ophalen van huisafval gaat gewoon door.

Ook het afvalbrengstation is net zo veel uren als voorheen open. Ook op dezelfde dagen. Kijk voor de openingstijden op deze pagina.

We zagen de afgelopen week regelmatig wachtrijen bij het afvalbrengstation. Blijkbaar hebben de mensen in deze tijd van crisis nu grote behoefte om hun huis op te ruimen. Helaas komt het ook voor dat sommige bezoekers aan het afvalbrengstation zich onfatsoenlijk gedragen naar de medewerkers. Ze klagen over de wachttijden, klagen dan weer over de tarieven en dat personeel van het afvalbrengstation zich niet vriendelijk zou gedragen. En dat de openingstijden zouden zijn verminderd.

We hebben weinig begrip voor dit gedrag. Het aantal uren dat het afvalbrengstation nu geopend is is hetzelfde als voorheen. Ook op dezelfde dagen. Bij het afvalbrengstation geldt ook de regel om 1,5 meter afstand te houden en geen groep te vormen. We hebben veel waardering voor de medewerkers van het afvalbrengstation omdat deze toch naar verhouding meer contact hebben met andere mensen die voor een deel nu plotseling hun afval komen brengen omdat ze tijd over hebben.

Graag een paar gedragslijnen:

 • Accepteer dat er wachtrijen kunnen zijn. Immers een aantal mensen kiest er voor -in tijden van crisis- juist nu het huis te gaan opruimen of verbouwen.
 • Het afvalbrengstation is vooralsnog evenveel uren en dagen open als voor de corona crisis.
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers. Zij mogen u controleren of u het afval in de juiste bak stort.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de medewerkers. Kom als het kan alleen. En vorm geen groep.

Overigens is het tarief van de afvalstoffen kostendekkend. Er wordt dus niet meer belasting geheven dan het verwerken van afval daadwerkelijk kost. Als de afvalstoffenheffing gestegen is dan heeft dit o.a. te maken met de gestegen kosten die de landelijke overheid heft op restafval wat verbrand moet worden. Goede afscheiding is dus van groot belang.

Help mee zwerfafval opruimen

Het verwijderen van onkruid, het legen van de afvalbakken en het opruimen van zwerfafval hoort ook bij de taken van de buitendienst. Hier ligt de prioriteit bij het legen van de afvalbakken en het verwijderen van onkruid. We vragen u mee te helpen met het opruimen van zwerfafval. Ziet u zwerfafval? Neem het mee en gooi het in uw eigen afvalbak. Op vrijdag 27 maart kunt u tussen 10:00 en 12:00 uur een afvalgrijper ophalen bij het afvalbrengstation. Het afvalbrengstation is open. Kijk voor de openingstijden op onze website. Op deze manier blijven we één van de schoonste gemeenten van Nederland. Het ophalen van huisafval gaat voorlopig gewoon door.

Actie “gratis compost afhalen” AFGELAST.

Al eerder was aangekondigd dat inwoners uit onze gemeente op zaterdag 28 maart tussen 9.00 en 12.30 gratis compost konden ophalen in Bodegraven, Reeuwijk-Brug of Waarder. DEZE ACTIE IS AFGELAST.

Dienstverlening Burgerzaken

Telefonische dienstverlening:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur. Het kan zijn dat u wat langer moet wachten in verband met drukte. 

Burgerzaken:

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksdienst.

Onze dienstverlening blijft beperkt beschikbaar.

Wij verzoeken u de producten die u digitaal kunt aanvragen, zoveel mogelijk digitaal aan te vragen.

Voor vitale processen als bijvoorbeeld het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, aangifte geboorte en overlijden blijft het mogelijk een afspraak te maken.

Huwelijk:

Kosteloze voltrekkingen op maandagochtend blijven vooralsnog gewoon doorgaan.

Als u een “face to face” afspraak hebt met een medewerker van de gemeente willen wij u vragen de afspraak af te zeggen als u klachten van verkoudheid, hoofdpijn of hoesten heeft.

Corona en supermarkten

Voor supermarkten is een uitzondering gemaakt om te bezoeken. Volg de aanwijzingen van het supermarktpersoneel voor wat betreft Corona op. Vorm geen groep. Ga alleen boodschappen doen. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Ook gaan supermarkten zogenoemd deurbeleid met de regels bij de ingang plaatsen.

Sommige supermarkten hanteren een “ouderenuur” of “ouderen tijdsblok” om ouderen de kans te geven met minder gevaar boodschappen te doen omdat ze kwetsbaarder zijn als ze besmet worden. Een verzoek aan de niet-ouderen gehoor te geven aan het verzoek van de supermarkt als zij deze “ouderen-uren” instellen. Wees sociaal!

Ouderen en chronisch zieken die bekend zijn met internetaankopen raden wij aan om vooral via de webshop van supermarkten uw boodschappen te doen en te laten bezorgen. Houdt rekening met een langere levertijd dan normaal.

HAMSTEREN IS NIET NODIG! Er is genoeg aanwezig in de distributiecentra!

Corona en niet essentiële winkels: doe het zelf zaken en tuincentra

We hebben de afgelopen week gezien dat er soms een run is op bepaalde winkels omdat mensen thuis aan het verbouwen zijn geslagen. Of de eerste lenteplantjes worden gekocht in tuincentra. Daarom is er ook een run op doe het zelf zaken en tuincentra. Ook hier geldt dat er snel deurbeleid toegepast gaat worden door de winkelbeheerder om te voldoen aan de eisen. Ga bij voorkeur alleen en maak er geen gezinsuitje van! Houd ook hier 1,5 meter afstand van elkaar. Volg de aanwijzingen van de medewerkers op bij de voordeur. Bij overtreding van de regels kunnen boetes volgen. In dat geval wordt dit een dure aankoop. Doe het niet in het belang van ons allemaal.

Weekmarkten blijven vooralsnog open

De weekmarkten in onze gemeente mogen vooralsnog open blijven. In onze gemeente gaat het om kleinschalige weekmarkten. Maar houd 1,5 meter afstand tot elkaar. Er mag geen groep ontstaan. Veel liever zien wij dat er maar enkele mensen bij een kraam staan en 1,5 meter van elkaar en dat mogelijke andere kopers op afstand hun beurt afwachten. Blijf niet te lang. Neem gekochte etenswaren mee naar huis en eet deze niet op de markt op. Kramen staan verder uit elkaar.

Meer informatie?

Kijk op www.RIVM.nl voor de meest actuele informatie over het coronavirus. Hier vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ook bellen met het landelijk informatienummer 0800 – 1351. Reisadviezen vindt u op de website www.nederlandwereldwijd.nl. Informatie van de Rijksoverheid vindt u op: www.rijksoverheid.nl

Ook kunt u kijken op de website van de GGD Midden-Holland