Convenant Klimaatadaptief Bouwen getekend

Publicatiedatum: 
12 nov 2021
Een extra feestelijk moment op de toch al zo feestelijke Boomfeestdag op 10 november. Wethouder Kees Oskam ondertekende daar het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland. Hij was daarvoor bij zwembad De Kuil aanwezig om samen met leerlingen van de Da Costaschool zes honingbomen te planten rond de klimaatbestendige parkeerplaats. Oskam is blij met het convenant: “Hiermee zet Bodegraven-Reeuwijk samen met vele andere organisaties een volgende stap in de goede richting van een klimaatbestendige gemeente.”

De gevolgen van klimaatverandering hebben een grote impact op de maatschappij. Regenval wordt steeds heftiger en droogte langduriger. Daarom is in Nederland afgesproken dat we onze omgeving uiterlijk in 2050 aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat wordt klimaatadaptatie genoemd. “Als gemeente spelen we een belangrijke rol in de realisatie daarvan. Wij vinden dat klimaatadaptief bouwen het nieuwe normaal moet zijn.”

Met het convenant besluiten verschillende gemeenten en organisaties om zich in te zetten voor het klimaatadaptief bouwen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. Daarmee verminderen zij gezamenlijk droogte, bodemdaling en hittestress en willen deze organisaties zo de biodiversiteit in Nederland verhogen.

Ook zeggen de partijen daarmee toe een financiële bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de producten van het convenant. “De groene parkeerplaats bij zwembad De Kuil is daarom een mooie plek om dit te ondertekenen. Door tussen de tegels van de parkeerplaats ruimte te laten kan water bij heftige regen beter worden opgenomen in de grond. Dit soort stappen moeten we de komende jaren nog veel meer zetten.”

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk sloot zich al eerder dit jaar aan bij dit convenant. Wilt u meer weten over wat dit convenant inhoudt? Kijk dan op www.bouwadaptief.nl.