Conceptregels en richtlijnen subsidie evenementen ter inzage

Het college heeft in het subsidieprogramma voor 2020 aangegeven het subsidiebeleid voor evenementen te willen herzien. Met het wijzigen van het subsidiebeleid wordt beoogd om subsidies op een meer transparante wijze te verdelen en daarnaast doelmatig aan te laten sluiten op de beleidsdoelstellingen die de gemeente wenst te realiseren.

Binnen de gemeente worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd. Evenementen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie binnen onze dorpen. De aantrekkelijkheid van onze dorpen wordt hiermee vergroot en het draagt positief bij in het versterken van het economische en het cultureel aanbod. Daarnaast biedt het ook kansen om onze dorpen en de gemeente als geheel op de kaart te zetten binnen de regio en diverse beleidsdoelstellingen te realiseren.

Vanuit bovengenoemde gedachtegang ondersteunt de gemeente daarom al jarenlang vele evenementen. Dit gebeurt feitelijk op twee manieren: het verstrekken van subsidie en het faciliteren op het gebied van schoonmaak, verkeermaatregelen etc.

Het college heeft in het subsidieprogramma voor 2020 aangegeven het subsidiebeleid voor evenementen te willen herzien. Met het wijzigen van het subsidiebeleid wordt beoogd om subsidies op een meer transparante wijze te verdelen en daarnaast doelmatig aan te laten sluiten op de beleidsdoelstellingen die wij als gemeente wensen te realiseren. Onlangs heeft het college in concept regels opgesteld waaraan zij de subsidieaanvragen in de toekomst willen toetsen. Ook voor de ondersteuning van evenementen is er een concept richtlijn opgesteld.

De afgelopen jaren zijn de kosten voor het faciliteren van evenementen fors toegenomen en neemt de druk op de ambtelijke buitendienst toe. Door het vaststellen van richtlijnen wordt transparantie en duidelijkheid beoogd over welke mate van ondersteuning van de gemeente kan en mag worden verwachten. Op die manier kan de gemeente de kosten en werkzaamheden beheersbaar maken en kunnen evenementen blijven rekenen op ondersteuning.

De concept nadere regels subsidieverstrekking en concept richtlijnen ondersteuning voor evenementen lees u onderaan dit bericht.

Reactie

Graag leggen wij deze regels en richtlijn aan u voor, voordat wij een definitief besluit nemen hierover. Wij nodigen u daarom uit om een reactie te geven hierop, bij voorkeur per mail via info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Wij vragen u uw reactie uiterlijk 1 mei 2021 toe te sturen, zodat wij deze mee kunnen nemen bij de besluitvorming.

 

pdf Nadere Regels Subsidie Evenementen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (PDF, 391.28 KB) pdf Richtlijnen ondersteunen Evenementen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (PDF, 342.55 KB)